Wel vast bossen kappen, maar voor nieuwe aanplant noch de gronden hebben, noch de financiën.

  • January 30, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Volkskrant, artikel Marc van Dinther, 29 januari 2021

Experts kraken plannen voor nieuw bos van minister Schouten. ‘Al blij als we de helft halen’

“Volgens planning komt er 19 duizend hectare bos buiten het NNN. Daarvoor moet grond worden aangekocht. ‘Dat zal vooral landbouwgrond zijn’, aldus Nyssen. Landbouwgrond in Nederland kost gemiddeld 60 duizend euro per hectare.

Inclusief beplanting komen de kosten voor 19 duizend hectare extra bos neer op bijna 1,5 miljard euro. Dat geld is er niet. Schouten hoopt dat bossen zichzelf kunnen terugverdienen door bomen aan te planten in combinatie met windmolens, woningbouw en landbouw (agroforestry) en door de verkoop van koolstofcertificaten. Maar die verdienmodellen staan nog in de kinderschoenen, zegt hoogleraar Bosbouw en Bosecologie Frits Mohren. ‘Ik ben al blij als de helft van de doelstelling in 2030 wordt gehaald.’

In een reactie erkent het ministerie dat nog niet alle ambities uit de Bossenstrategie gedekt zijn. Daarvoor wordt gezocht naar aanvullende financiering door private partijen of lagere overheden. Gedacht wordt daarbij aan gemeenten die het planten van bomen in woonwijken en in de overgang tussen het landelijk gebied en de stad uit eigen zak betalen.”