Reeën weten zich geen raad en rennen met hun jongen verdwaasd rond in Willinks Weust.

  • October 11, 2020
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

In twee weken tijd is met drie kraanvoertuigen en een harvester hun bos gehalveerd. 

“De Oehoe zat een week voor de werkzaamheden nog met zijn hele gezin op de rampplek. De reactie van iemand van de Provincie was: “de jongen moeten al lang weg zijn en zelf een territorium zoeken”. Maar de Oehoe houdt zich niet aan gebiedsplannen en beleidsmakers, echter zijn ze nu allemaal gevlucht en is het de vraag of ze nog terugkomen.

Dit gebiedsplan is een rampenplan en er is veel mis met de uitvoering. Zo zijn de blauw gebleste bomen tijdens kapwerkzaamheden alsnog van de rode stip voorzien (rood=dood). Natura 2000 gebieden wat een onzinnige status, het biedt geen enkele bescherming tegen dit soort verwoestende activiteiten,” aldus één van de bewoners. Door de kap is de afvalverwerker Sibelco en het gebied er omheen bloot te komen liggen. Sibelco is een vervuilende industrie; produceert veel fijnstof dat door de kap nu vrij kan neerkomen in de resten van dit natuurgebied.

Wat rest is een open doorkijkbos wat in de zomer verdroogd, unieke flora en fauna wordt opengetrokken en geniet geen enkele bescherming meer.