Petitie aanbieden

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Op 7 november 2023 vragen we om onze petitie aan te bieden

Geachte Commissie LNV,

Namens het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming wil ik graag onze petitie aanbieden

“Stop grootschalige Bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid” welke is ondertekend door

35.580 burgers.

Wij  hopen op een positief bericht van u.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Marjan Houpt en Mieke Vodegel (juriste N2000)

Joke Volkers