Petitie aanbieden een feit!

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Op 15 december 2023 ontvangen wij positief bericht dat de Commissie LNV onze petitie wil aannemen.

Op 25 december doen we deze oproep aan alle bij ons aangesloten deelnemers.

Beste LNBBB deelnemers en aanverwanten,

Op dinsdag 30 januari a.s. om 13.30 uur overhandigen wij namens ons Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming onze Petitie: “Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid”, aan de leden van de Vaste Kamercommissie LNV in Den-Haag. (https://beternatuurbeleid.petities.nl/).

Onze petitie is inmiddels ondertekend door 35.745 burgers uit het hele land, waarvan velen die hun geliefde bossen letterlijk voor de bijl zagen gaan, zonder dat daar deugdelijke redenen voor aanwezig waren.

Niet zelden is bomenkap subsidie gedreven, want daar valt nogal te incasseren; bijv. door kap te benoemen als “natuurherstel”, met als doel “de terugkeer van een bijzondere vlinder of een reptiel”, waarna niet wordt geëvalueerd of dat beoogde doel ook werkelijk bereikt is. Want de subsidie is immers al binnen en men is al weer bezig met het volgende “project”.

Wij zouden het erg op prijs stellen wanneer mensen uit onze LNBBB achterban het overhandigen van onze petitie met hun persoonlijke steun kracht zouden willen bijzetten.

Zeker met de uitkomst van de laatste verkiezingen moeten wij het belang van de natuur en onze bossen benadrukken waar we kunnen!

Kom daarom vanuit je eigen streek naar Den-Haag met een bord waarop bijv. je plaatsnaam staat zodat gezien wordt dat de LNBBB werkelijk burgers uit het hele land vertegenwoordigt.

Wij zijn een beschaafde organisatie en dat willen we graag zo houden, dus kom goed gemutst met spandoek of bord naar Den-Haag, Prinses Irene pad 1.

We hopen van harte je daar te zien!

Met vriendelijke groet,

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

 

Mede namens Joke Volkers en Mieke Vodegel,

Marjan Houpt