Overheid

Overheid

Het Landelijk Netwerk heeft naar aanleiding van de kamerbrief van Minister Schouten Minister Schouten kamerbrief 20 mei 2019 een analytisch antwoord op chronologische volgorde geschreven verstuurde versie reactie op kamerbrief.

Op 7 december 2019 hebben we een open brief gestuurd aan alle fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal, College van Gedeputeerden, Fractievoorzitters en Griffie van alle Provinciale Staten met op de CC:  Minister Carola Schouten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen en de Media.

Open brief dringend verzoek pas op de plaats te maken

Op 12 december 2019 schrijven we een open brief aan Minister Schouten met de boodschap dat wij haar dringend willen spreken over de door haar aangekondigde bossenstrategie. Het is o.i. hard nodig dat u ook het geluid van ons burgers, ook belanghebbenden, hoort om tot een goed afgewogen bossenstrategie te komen.

Er komt daadwerkelijk een gesprek met haar adviseurs van de Bossenstrategie. Het blijkt echter dat een eerste aanzet van dit concept al kant en klaar bij de Provincies ligt op het moment dat wij ons gesprek nog moeten krijgen.

De eerste aanzet van de Bossenstrategie heeft tot gevolg dat de Provincies het kappen van de bossen weer oppakken geautoriseerd door Minister Schouten.

Op 2 juni 2020 sturen we naar alle Tweede Kamerleden een brief Schouten neemt onrust niet weg  Wij schrijven hier onder andere dat onder het bewind van Minister Schouten  de Nederlandse Natuur al veel schade heeft opgelopen en  nog onnoemelijk veel schade zal oplopen.

Op 14 juni 2020 sturen we een brief aan de Commissieleden LNV van de Tweede Kamer waarin wij melding maken dat oude bossen ernstig in gevaar zijn door de N2000 interpretatie. Wij stellen dat  Minister Schouten helaas faalt in haar opdracht om beschermer te zijn van zowel de Natuur in Nederland als van haar burgers. Zij hoort als een goed “burgermoeder” voor haar burgers te zorgen, waarbij bossen een intrinsiek en onmisbaar onderdeel vormen.  Haar haast om al vanuit een prille concept-fase Bossenstrategie met voorrang een bossenkap uit te vaardigen, door haar genoemd “herstelwerkzaamheden in natuurgebieden” wekt bij ons argwaan op. Vanwaar die haast?

Omdat er op 22 juni 2020 binnen de Commissie LNV overleg met de Minister is, roepen wij ons netwerk op om brieven te schrijven naar de Commissieleden om geen “go” te geven aan de Bossenstrategie. Fluit Schouten terug