Overheid

Overheid

Het Landelijk Netwerk heeft naar aanleiding van de kamerbrief van Minister Schouten Minister Schouten kamerbrief 20 mei 2019 een analytisch antwoord op chronologische volgorde geschreven verstuurde versie reactie op kamerbrief.

Op 7 december 2019 hebben we een open brief gestuurd aan alle fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal, College van Gedeputeerden, Fractievoorzitters en Griffie van alle Provinciale Staten met op de CC:  Minister Carola Schouten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen en de Media.

Open brief dringend verzoek pas op de plaats te maken

Op 12 december 2019 schrijven we een open brief aan Minister Schouten met de boodschap dat wij haar dringend willen spreken over de door haar aangekondigde bossenstrategie. Het is o.i. hard nodig dat u ook het geluid van ons burgers, ook belanghebbenden, hoort om tot een goed afgewogen bossenstrategie te komen.

Er komt daadwerkelijk een gesprek met haar adviseurs van de Bossenstrategie. Het blijkt echter dat een eerste aanzet van dit concept al kant en klaar bij de Provincies ligt op het moment dat wij ons gesprek nog moeten krijgen.

De eerste aanzet van de Bossenstrategie heeft tot gevolg dat de Provincies het kappen van de bossen weer oppakken geautoriseerd door Minister Schouten.

Op 2 juni 2020 sturen we naar alle Tweede Kamerleden een brief Schouten neemt onrust niet weg  Wij schrijven hier onder andere dat onder het bewind van Minister Schouten  de Nederlandse Natuur al veel schade heeft opgelopen en  nog onnoemelijk veel schade zal oplopen.

Diezelfde 2 juni 2020 sturen we aan Mw. Bromet (GL)  en de heer Futselaar (SP) een brief (klik hier) met een compliment voor het maken van hun “Nationaal bosplan” maar geven nog wel de nodige aanvullingen. We kunnen ze het niet kwalijk nemen, het is een ingewikkelde materie, of liever gezegd het is ingewikkelde materie gemaakt door terreinbeheerders en hogere overheden, want eigenlijk weet de natuur veel beter wat ze moet doen.

Op 5 juni 2020 besluiten we nogmaals de commissie van LNV aan te schrijven. We merken bij het lezen van de tweede kamer verslagen dat er werkelijke burgerafgevaardigden zijn die onze brieven lezen en serieus nemen. Dus wij brengen onder de aandacht dat “Bosbouwkennis ontbreekt in Bossenstrategie en pleiten om de Bossenstrategie geen gesloten boek te laten zijn.

Op 14 juni 2020 sturen we een brief aan de Commissieleden LNV van de Tweede Kamer waarin wij melding maken dat oude bossen ernstig in gevaar zijn door de N2000 interpretatie. Wij stellen dat  Minister Schouten helaas faalt in haar opdracht om beschermer te zijn van zowel de Natuur in Nederland als van haar burgers. Zij hoort als een goed “burgermoeder” voor haar burgers te zorgen, waarbij bossen een intrinsiek en onmisbaar onderdeel vormen.  Haar haast om al vanuit een prille concept-fase Bossenstrategie met voorrang een bossenkap uit te vaardigen, door haar genoemd “herstelwerkzaamheden in natuurgebieden” wekt bij ons argwaan op. Vanwaar die haast?

Omdat er op 22 juni 2020 binnen de Commissie LNV overleg met de Minister is, roepen wij ons netwerk op om brieven te schrijven naar de Commissieleden om geen “go” te geven aan de Bossenstrategie. Fluit Schouten terug

Op 12 oktober 2020 lanceren we onze website en versturen die naar alle Tweede Kamerleden, Provincies en zoveel mogelijk gemeenten. We vertellen erbij dat de Huidige Bossenstrategie een doodsteek is voor bestaande bos-ecosystemen.

Op 4 november 2020 benaderen we alle Europese afgevaardigden. We melden dat de Vogelrichtlijn nog steeds niet is geïmplementeerd.

Op 27 oktober 2020 sturen wij naar alle Tweede Kamerleden 17 verkiezingsvragen

Op 22 november 2020 sturen wij naar alle Tweede Kamerleden, alle Provincies en zoveel mogelijk gemeenten: “fundament Bossenstrategie op drijfzand” voorzien van een bijlage van Ir. L. Oldenkamp “wat er ontbreekt in de Bossenstrategie”.

Op 1 december 2020 sturen we naar alle Tweede Kamerleden, alle Provincies, zoveel mogelijk gemeenten de letterlijke uitgewerkte tekst van de Sneak Preview Bossenstrategie gegeven op 25 september 2020 door projectmanager Rob Messelink, met onze bezwaren er bij. In de begeleidende brief laten we in één oogopslag zien dat er in een 17 minuten durend verhaal maar liefst 11x wordt verteld dat er geen geld is en er geen gronden zijn. Alles hangt van mitsen en maren aan elkaar.

Op 10 januari 2021 sturen we naar alle Politieke Partijen een herinnering met betrekking tot onze verkiezingsvragen. Het blijft akelig stil op onze lijn.

Op 24 januari 2021 stuurt het LNBBB naar de hele tweede kamer met weinig woorden een foto die boekdelen spreekt. Zand in plaats van bossen. Het zand dat Staatsbosbeheer en andere terreinbeheerders najagen (subsidie gestuurd) wordt niet gewaardeerd door de burgers.

Op 25 januari 2021 doen we een oproep aan alle Tweede Kamerleden om de Boskap voor andere natuur per direct een halt toe te roepen omdat deze niet wordt onderbouwd door een gedegen Bossenstrategie. ( Premature actie Minister Schouten kost Nederland haar bossen )