Oproep voor snelle actie om te redden wat er te redden valt

  • September 25, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Nog steeds is de Bossenstrategie van minister Schouten niet door de Tweede Kamer.

Deze Bossenstrategie bestaat ECHTER uit overvloedige exploitatie van onze bossen en biedt zéker niet de bescherming die juist nu ernstig nodig is.

Door deze Minister is inmiddels onder haar dwingende autorisatie de boskap zelfs in sneltreinvaart toegenomen!

De rookgordijnen van herplant, compensatieplant, nieuw bos zijn niet te realiseren zoethoudertjes; het is nog onduidelijk of het evt. beschikbare geld daarvoor niet vooral verdwijnt naar subsidies en er is niet of nauwelijks land voor compensatie. (Landbouwgrond is veel te duur!).

Er is dus nogal het e.e.a. dat rammelt aan deze strategie, maar het heetste hangijzer is o.i. wel het feit dat de minister 0,5ha kaalkap wil vrijgeven. Daarbij is ook nog niet eens vastgesteld hoeveel ruimte er dan minimaal tussen deze kapvlakten moet worden aangehouden. En dat zou zomaar geheel vrijblijvend kunnen resulteren in “dambordbossen”, hetgeen dus een eindeloos doorgaand proces is: ieder jaar komen er damborden bij, tot het hele bos over de kop is gegaan. Werkgelegenheid voor de sector en voor de dure machines.

Bovendien is zowel de ecologische schade die 0,5ha kaalkap veroorzaakt als de milieuschade onomkeerbaar. Pure bosvernieling waarover de burger ook steeds bozer wordt.

Wij pleiten voor max 0,1 ha; hiermee zou de biodiversiteit op termijn nog wel weer kunnen herstellen en de milieuschade enigszins beperkt kunnen blijven.

Ook de herplant wordt desastreus. Dat is nu al op veel plaatsen zichtbaar (Zembla demonstreerde dat mooi in een recente uitzending “Het Beloofde Bos”: https://www.npostart.nl/zembla/22-04-2021/BV_101404412)

Onder druk van de ambitie om het aantal hectaren te halen is alles geoorloofd: hoe, wat en waar er geplant wordt, is van geen belang. Het is ook niet uit te sluiten dat men ook de gerevitaliseerde herplant op de kaalslagen gaat meetellen.

Dus zou je zeggen; waar blijven de natuurorganisaties?!

Maar intussen heeft het bossenlobby circuit onder aanvoering van Staatsbosbeheer niet stilgezeten om zoveel mogelijk medestanders te vinden voor de commercieel natuurlijk veel aantrekkelijker 0,5 ha kaalkap.

Een treurige ontwikkeling dat zowel Natuurmonumenten als de Provinciale Landschappen zich ook akkoord hebben verklaard met deze 0,5 hectare, omdat met dat vrije kappen in deze Bossenstrategie tevens veel subsidie valt binnen te halen.

Daarom is het o.i. van groot belang dat we deze “Natuurbeschermings”organisaties laten horen hoe het publiek hier over denkt.

Doe mee! Zie de voorbeeldbrief aan:

Voegt u met de ondertekening van uw organisatie s.v.p. ook uw logo toe!

Met vriendelijke groet,

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming