Oproep om Bossenstrategie NIET te volgen

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Omdat we te horen krijgen dat een half A4tje de max is om te sturen, benadrukken we dat je daarmee de belangrijkste informatie mist. Voor de Provinciale verkiezingen in 2023 hebben we verschillende partijen een briefje gestuurd. Eén van die partijen is BBB

Geachte BBB leden,

Betreft: Uw opmerking dat u de Bossenstrategie van Minister Schouten wenst te volgen als staand beleid, noopt ons tot het maken van de volgende opmerkingen:

De nooit door de Tweede Kamer goedgekeurde Bossenstrategie maakt natuur kapot!

Ons Landelijk Netwerk is inmiddels al ruim drie jaar bezig om, samen met zeer gerenommeerde wetenschappers en deskundigen (in de bijlage allemaal genoemd), de Bossenstrategie van Minister Schouten tegen te houden vanwege de zeer schadelijke effecten die deze strategie zal hebben op de natuur in ons land.

https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/reactieop-de-kamerbrief-van-de-minister.html

Dit zal u niet bekend zijn, waardoor u te goeder trouw meegaat in dit schadelijke traject van Ministers en ambtenaren.

Er zijn nog twee schadelijke projecten die onze natuur en de boeren bedreigen. Het 1e is het huidige onnodige stikstof beleid: onderzoek naar de “meest stikstofgevoelige natuur” laat geen effect zien van 15 jaar overschrijding van de KDW met een factor 2-3 (bron: foodlog Gerrits: https://www.foodlog.nl/artikel/overzicht/user/20428/ )

Ten tweede de Natura 2000 uitvoering  zoals het wordt voorgeschreven door het Min. LNV verhuld in een dikke laag mist die:

“ondanks herhaalde verzoeken zijn de SDF 2004 gegevens niet door LNV openbaar beschikbaar gemaakt. Het gevolg van dat beleid was, dat geen van de partijen die betrokken waren bij de opstelling van concept-beheerplannen (met uitzondering van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) enig idee had van de realiteit van de instandhoudingsdoelstellingen waarmee ze werden geconfronteerd.” 

Beide projecten zijn verantwoordelijk voor de grootste ontbossing in Nederland. Bossen die stikstof afvangen worden doodleuk gekapt omdat ze in de weg staan om stikstof te neutraliseren (!?) en uit naam van Natura 2000 wordt “natuurherstel” gepleegd, wat niets anders inhoudt dan dat bossen (gesubsidieerd) worden gekapt voor andere natuur. (Alg. Rekenkamer: 64% van de ontbossing is door “natuurherstel”= boskap voor andere natuur)

Dit was een half A4tje. De belangrijkste informatie mist u nu. Tenzij u voor eens en altijd echt wilt weten hoe het zit. Leest u dan s.v.p. de bijlagen.

Altijd bereid om u nog verder aanvullende informatie te verstrekken tekenen wij met vriendelijke groet,

Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Mede namens Marjan Houpt en Mieke Vodegel

Joke Volkers-Vos