Oproep behoud bossen in partijprogramma

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Op 23 augustus 2023 sturen we alle leden van de Tweede Kamer deze brief.

Geachte kamerleden,

Betreft: Neem behoud van bossen op in uw partij programma, stop de ontbossing!

Bossen staan onder druk, onder “kap-druk” wel te verstaan. Het belang van behoud van bossen is groot, is wereldwijd bekend, maar de gedachten dat bossen belangrijk zijn, wordt niet in daden omgezet. Het vervelende met bossen is dat als ze eenmaal gekapt zijn, ze voor de eerste 40/50 jaar wel verdwenen zijn met vele negatieve gevolgen van dien. Er wordt hier veel te makkelijk overheen gestapt. Woorden als “herplant” en “ruimhartige compensatie” worden gebruikt als een doekje voor het bloeden. Compensatie is onmogelijk. Je kapt een volwaardig gezond bos en compenseert in nieuwbouwwijken, langs wegen, in dorpen en steden en soms als bos ver van het gekapte bos, maar je krijgt nimmer terug wat vernietigd is. Bovendien is de houtaanwas (meer gekapt dan aangeplant) niet op orde!

Nederland ontbost snel en een onafhankelijke evaluatie van het huidige bos- en natuurbeleid,  inclusief Natura 2000 is heel hard nodig!

Daarna kan pas een deugdelijke bossenstrategie worden gemaakt.

Ons Landelijk Netwerk is inmiddels al ruim drie jaar bezig om, samen met zeer gerenommeerde wetenschappers en deskundigen de Bossenstrategie van Minister Schouten tegen te houden vanwege de zeer schadelijke effecten die deze strategie zal hebben op de natuur in ons land.

https://bomenachterhoek.blogspot.com/2019/08/reactieop-de-kamerbrief-van-de-minister.html

Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Mede namens Marjan Houpt en Mieke Vodegel

Joke Volkers-Vos