Onze bossen kappen voor bos van 5000 jaar geleden!

  • January 27, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Uit de toelichting in het deelrapport over revitalisering blijkt dat dit alles geschiedt met het doel om het lindewoud in ere te herstellen, een gevarieerd type loofbos dat 5000 jaar geleden wijd verbreid was op de Nederlandse zandgronden. Bovendien is dat productiever bos, bestemd voor een grotere houtoogst. Herstel van dat bos is hooguit lokaal aan de orde, want de omstandigheden in Nederland zijn in 5000 jaar drastisch veranderd: bodem, water, lucht, klimaat, grote grazers, menselijke invloed. Het lindebos is een utopie die leidt tot een tekentafelbos dat geheel door mensen wordt aangelegd, beheerd en beheerst. Een kunstmatig bos, aan het infuus van de bosbeheerder, op kosten van de belastingbetaler.

Dr. E.J.M. Arnolds, voormalig hoofddocent bosecologie aan de Universiteit van Wageningen en voormalig directeur van het Biologisch Station te Wijster.