Onafhankelijk onderzoek 0,5 hectare kaalkap

  • October 25, 2020
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Stichting NatuurAlert

is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de effecten van de kaalkapvlaktes die door Minister Schouten in de Bossenstrategie tot standaardbeheer zijn verklaard. De Minister laat de effecten van deze 0,5 ha kaalkap zelf onderzoeken, maar NatuurAlert doet een onafhankelijk tegenonderzoek dat wordt gedaan door gekwalificeerde onderzoekers.

Ook andere gerenommeerde bosbouwers zijn tegen deze vorm van bosonderhoud omdat hiermee de bodem, het bodemleven en de bosecologie zwaar beschadigd raken. Ook vogelnesten komen in zicht doordat om hun nesten heen veel bomen verdwijnen.

Het ministerie van LNV heeft toegezegd het onderzoek af te wachten alvorens dit in de Bossenstrategie definitief vast te leggen.

LNBBB zal dit op de voet volgen en we houden u op de hoogte.