Natuurmonumenten wil 0.5 hectare blijven kappen!

  • November 5, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

De reactie van NM is teleurstellend. Burgers hebben gehoor gegeven aan onze oproep om een brief te sturen aan NM met de vraag hoe zij staan tegenover de 0.5 hectare vlaktekap, ook wel verjongingskap genoemd, maar niets anders is dan kaalkap.

Voor het lezen moet je helaas even een omweg maken. Klik op de kop van dit blog en dan verschijnt de hyperlink naar de brief.

https://bos-en-bomenbescherming.nl/wp-content/uploads/2021/11/Antwoordbrief-NM-en-Landschappen-kaalkap-in-bosbeheer-1.pdf