Natuurmonumenten geen bos wel bomen

  • January 27, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Tijdens het online symposium over Bosuitbreiding in Nederland, georganiseerd door o.a. Probos  blijkt het meer over bomen te gaan dan over bos. Er zijn geen heldere uitvoeringsplannen en men schept de illusies alsof de doelen van de bossenstrategie worden gehaald. (Zie onze website onder kopje “Overheid” sneak preview Bossenstrategie en 17 minuten 11x). Vooral met uit de “lucht” gegrepen aannamen over CO2 vastlegging. Voor het Netwerk LNBBB zijn de druiven  zuur: opnieuw nauwelijks aandacht voor behoud van wat we al hebben en geen aandacht voor de toestand van het huidige bos. Met vakkundig beheer zouden de doelen van de bossenstrategie beter worden ondersteund dan de hapsnap-plannen ten aanzien van bomen planten. Het grote gemis is, dat er geen visie over bossen met een gebalanceerde functievervulling voor biodiversiteit en houtvoorziening aan ten grondslag ligt. Evenmin over hoe je waardevolle oude bossystemen moet laten ontstaan. Er werd niet ingegaan op het probleem van de bosomvormingen voor natuur (natura 2000) en de niet vervulde compensaties. Dat aanzienlijke verlies moet afgeboekt worden, want bij de luchtbeelden wordt de op die vlakten ontstane wildgroei vaak weer als bos aangemerkt, wat het niet meer is.

Natuurmonumenten (directeur Theo Wams) was extremer in de afkeuring van bos dan zijn  bij de vorige bijeenkomst met van den Tweel. Hij wil vooral geen bos maar slechts bomen in het landschap, biodiversiteitsdoelen NNN centraal stellen en hoogstens rivierbossen of  beek begeleidende bossen toestaan.

Zo superieur staat deze directeur dus tegenover bossen. Hij wil  onder zijn condities en voorwaarden bossen “toestaan“. LNBBB is benieuwd wat de leden van NM daarvan vinden.