Natuur ten onder met Bossenstrategie

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Op 22 juni 2022 sturen we deze brief aan de Cie leden LNV Tweede Kamer

Betreft: Bos en Natuur dreigen versneld ten onder te gaan met huidige Bossenstrategie en Gedragscode. Alleen NU is er nog een weg terug!

Geachte Commissie leden,

Door verkiezingen, de lange tijd die het vormen van dit kabinet nam, bent u misschien niet op de hoogte van de jarenlange strijd die burgers voeren tegen het huidige natuurbeleid. Met name de vele angels die aan de huidige Bossenstrategie zitten zijn wellicht niet onder uw aandacht gekomen en heeft u misschien wel vertrouwd op de “briefing” die aan u gegeven is. Wij doen dringend een beroep op u om te luisteren naar de burgers die u vertegenwoordigt! Het is van het allergrootste belang, voor u, de democratie en uw burgers dat u er op stáát dat er teruggegaan wordt naar de essentie van uw functie en dergelijke belangrijke onderdelen niet zomaar even worden doorgedrukt door een kabinet die Natuur als inwisselbaar ziet. Een stevig debat over deze onderdelen zijn hard nodig! Deskundigen zonder belangenverstrengelingen dienen te worden gehoord.

De huidige Bossenstrategie en Gedragscode zijn er op gericht om vergunningen te ontwijken en economisch belang voorrang te geven. Dit zal verergeren wanneer de Omgevingswet zijn beslag krijgt iets waarvan wij hopen dat deze wet er nooit zal komen.

We moeten brieven aan u kort houden, maar vráág ons om meer informatie, hóór ons! We hebben zo ontzettend veel voorbeelden van wetenschappers, deskundigen en ervaringsdeskundigen.

Wij horen heel graag van u.

Met vriendelijke groet het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Mede namens Marjan Houpt, Mieke Vodegel

Joke Volkers