Minister Schouten brengt onomkeerbare schade

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

In mei 2021 hebben we deze brief gestuurd:

Onderwerp: Minister Schouten brengt onomkeerbare schade toe aan Nederlandse bos.

Geachte Tweede Kamerleden,

Wilt U degene zijn die het omslagpunt maakt voor onze bossen?

Stem dan de vlaktekap=kaalkap UIT de Bossenstrategie!

ER IS GEEN DRAAGVLAK ONDER DE BEVOLKING VOOR VLAKTEKAP=KAALKAP IN ONZE BOSSEN. KAALKAP BRENGT VERNIETIGING I.P.V. DUURZAAM BEHOUD!

Tot nu toe zijn alle goedbedoelde acties, bezwaren en voorstellen van de Cie leden van LNV niet serieus genomen door de Minister. Ze werden eenvoudig door de Minister weggewimpeld met halve en hele onwaarheden, misleidende argumenten en dooddoeners.

Om na die democratische schijnvertoning te redden wat er nog te redden valt, hebben enkele (geweldige) vasthoudende Kamerleden nu opnieuw moties ingediend om de kaalkap te verbieden. Deze komen op 11 mei plenair in stemming!

Zorg dat de democratie niet verloren gaat!

Wij doen hierbij een krachtig beroep op alle leden van de Tweede Kamer om deze moties te steunen. Zorg dat onze toekomstige generaties ook over bossen en hun eigen specifieke biodiversiteit kunnen beschikken!

De gehele bossenstrategie bestaat uit een overvloedige exploitatie van onze bossen en biedt zèker geen bescherming, die juist nu ernstig nodig is. Door deze Minister is onder haar dwingende autorisatie de boskap in sneltreinvaart toegenomen! De rookgordijnen van herplant, compensatieplant, nieuw bos zijn niet te realiseren zoethoudertjes.

Minister Schouten wilde de ongerustheid bij de burgers wegnemen, nou dat is niet gelukt! Integendeel! Wij zijn alleen maar ongeruster geworden.

Wij hebben u nodig om onze bossen te beschermen; we rekenen op U!

https://bos-enbomenbescherming.nl/

 https://www.facebook.com/Landelijk-Netwerk-Bossen-en-Bomenbescherming/

https://twitter.com/Landelijkbossen

en 33.429 ondertekenaars van de petitie: https://beternatuurbeleid.petities.nl

Member Global Forest Coalition

https://globalforestcoalition.org/