Kappen met kappen

  • January 30, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Leffert Oldenkamp, expert bosbeheer in binnen-en buitenland zegt in een interview met Edwin Timmer (Telegraaf 23 januari jl.) het volgende: “Natura 2000, het netwerk van Europese natuurgebieden, werkt averechts voor goed bosbeheer en biodiversiteit. Die omvorming van bos tot stikstofgevoelige habitats zoals heide heeft zelden te maken met natuurherstel. Men vergeet dat boskap enorme hoeveelheden stikstof en CO2 de lucht in blaast. Natura 2000 leidt tot tuintjesnatuur, een statische terugkeer naar iets dat vroeger kon ontstaan door roofbouw (lnbbb: boskap door mensen, geen natuurlijk fenomeen en dus ook geen origineel landschap). Maar je kunt niet altijd dezelfde dieren en plantjes op dezelfde plek houden. De huidige kaalkap berooft elke roofvogel van zijn nest en omwonenden van hun wandeling.”

Oldenkamp weet als geen ander dat je om zeldzame flora-en fauna te laten terugkeren, zeker geen bos hoeft op te offeren dat tenminste  op weg is om voor het klimaat iets te betekenen en dat al op weg is naar de uiterst schaarse biodiversiteit die bij oude bosgemeenschappen behoort. Bovendien zijn de resultaten met bosomvormingen tot nu toe uiterst matig wat betreft zeldzame planten en dieren. Integendeel er ontstaat vaker verwildering die frequent opgeruimd moet worden met CO2 en N belasting voor de lucht.

Veel te veel aandacht gaat in de media en Bossenstrategie uit naar de herplant en compensatieplant terwijl er zeer grote noodzaak bestaat alle aandacht te richten op BEHOUD VAN ONZE HUIDIGE BOSSEN!