Hype biodiversiteit: dramatische afname roofvogelbestand!

  • October 10, 2020
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Als ik (Rob Bijlsma) beheerders iets vertel over roofvogels die lijden onder kap, is de reactie altijd:

Wij denken groter, waar gehakt wordt vallen spaanders, we kunnen niet alleen met roofvogels rekening houden!

Het interessante is dat ze hetzelfde zeggen tegen mensen die met de kwalijke gevolgen van boskap voor de mossen aankomen, of met paddenstoelen, met slangen, hogere planten, loopkevers, of wat dan ook.

Daarmee zeggen beheerders feitelijk dat het leven in een bos ze geen snars interesseert (zie ook Chrispijn 2019).

 

Voor alle precieze cijfers en onderbouwing zie “Samenvatting Rob Bijlsma”; Voor het gehele rapport Zie PDFDe Takkeling 28(3), 2020 249)”