Heide en zand alleen ontstaan door menselijk ingrijpen, TOEN en NU!

  • February 1, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Openbrief door Henk Rampen, oud directeur Natuur Monumenten Gelderland

In het artikel over bomen kappen voor heide in de Stentor van zaterdag 5 december 2020, doet de verantwoordelijke gedeputeerde Ten Bolscher een opmerkelijke uitspraak: Overijssel is rijk aan specifieke natuur die was verbost. Hoezo specifieke natuur? Hoezo verbost? Spontane boomgroei op heide is volstrekt natuurlijk. Waar de mens niet aan te pas gekomen is. Een tussenstap is de successie naar bos. Heide daarentegen is het tegenovergestelde: een in de middeleeuwen en daarvoor door de mens gecreëerd graasland voor schapen. Niet om natuur in stand te houden maar om van te leven. Ontstaan door het kappen van bos, ja toen ook al, en roofbouw! Op veel plaatsen zo erg dat er zelfs geen heide meer wilde groeien. Met als gevolg zandverstuivingen die huis en haard bedreigden. In de 19de eeuw werd het grootste deel van deze zogenoemde woeste gronden bebost of ontgonnen. Mede hierdoor kon op de zandgronden de welvaart weer toenemen. Heide gelijkstellen aan natuur getuigt dan ook van weinig historisch besef en ecologisch inzicht. Ook misleiden in het artikel is de stelling dat het moet van Brussel. Een gotspe. Wat we zogenaamd van Brussel moeten, hebben we eerder zelf ingestoken. Mede ingegeven door financiële overwegingen want Brussel beschikt over een goed gevulde subsidiepot. En dan is het aantrekkelijke om dure natuur, bijvoorbeeld heide in te steken dan goedkope natuur, onder andere bos. Brussel heeft er slechts een klap op gegeven, ons succes gewenst met de uitvoering en de geldkraan opengedraaid. Je achter Brussel verschuilen als je je eigen beleid moet verdedigen is slap en laf.