Gedragscode bij de rechter

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Op 24 november 2022 sturen we deze aan de Cie LNV Tweede Kamer

Lawers Human rights “Prakken d’Oliveira” behandelen beroepsschrift tegen “Gedragscode” Minister Natuur en Stikstof.

Dit doen zij namens:

  • Vereniging Leefmilieu, gevestigd in Nijmegen
  • Stichting Comité Schone Lucht, gevestigd in Amsterdam
  • Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A., gevestigd in Nijmegen
  • Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied, gevestigd in Bergen

Geachte Commissie,

Het is ernstig mis met het natuurbeleid in ons land. De bosexploiterende partijen hebben groot belang bij boskap en gronden. Daar biedt de huidige vorm van de Bossenstrategie genoeg ruimte voor en de Gedragscode is de vrijbrief en bestaat slechts uit gebakken lucht. Uw commissie  heeft tijdens het natuurdebat van 9 november jl. belangrijke zaken naar voren gebracht. U gaf aan dat de natuur haar eigen ontwikkeling volgt. U bracht tevens naar voren tijdens dit debat dat er soorten zijn die al decennia lang uit een gebied verdwenen zijn, van “de lijst” af kunnen en soorten die zich al lange tijd gevestigd hebben “op de lijst” gezet kunnen worden. U heeft daar een heel belangrijk punt te pakken namelijk dat er in het huidige natuurbeleid alleen gekeken wordt naar SNL soorten. Het gaat helemaal niet slecht met de biodiversiteit, het gaat slecht met de biodiversiteit die er niet is en als wensnatuur moet terugkomen vanwege de subsidie. Daarom is het ook van “zeer groot algemeen belang” voor de biodiversiteit dat de  gedragscode wordt afgewezen door de rechter.

Wij doen hierbij een beroep op u, houdt de Bossenstrategie tegen, houdt de motie Thijssen tegen en steun ons om de Gedragscode afgewezen te krijgen.

Het natuurdebat moet vanaf de grond af opnieuw worden gevoerd. Daarin moet de ontspoorde rol van Nederland binnen het N2000 beleid dat inmiddels voor verwoesting door het hele land en ontbossing tot gevolg heeft –zeer tegen de uitdrukkelijke en goedbedoelde wens van N2000– helder worden. Als de werkelijke voorwaarden van N2000 gevolgd zouden worden, dan zaten we niet in deze puinhopen.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Namens Marjan Houpt en Mieke Vodegel

Joke Volkers