Framing Mantra’s

De Framing Mantra’s van Staatsbosbeheer

Alles moet er zijn, behalve (dennen)bos!

Mythes en halve waarheden van Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer wordt door de meeste mensen nog steeds gezien als een betrouwbare organisatie maar het lijkt erop dat hun taak als natuurbeschermer op gespannen voet is komen te staan met die van houtleverancier en evenementenbureau.

We moeten het bos verjongen om het te behouden voor onze (klein) kinderen
Het bos heeft ons echter helemaal niet nodig om te verjongen, het gaat vanzelf. Uiteraard kun je het proces enigszins versnellen en sturen maar de manier waarop dat nu gaat zorgt voor het verdwijnen van grote stukken bos die tientallen jaren nodig zullen hebben om te herstellen. Het gaat hier over kwaliteit van oogsthout.

We brengen het gebied terug in oorspronkelijke staat
Er wordt dan altijd verwezen naar 1850. Net het jaartal dat er door overbekapping  bijna geen bos meer over was in Nederland en hele dorpen werden bedreigd door zandverstuivingen. In andere tijden was er meer bos dan nu.

Er komt steeds meer bos bij
Qua oppervlakte is het bos in Nederland volgens berekeningen van de WUR flink afgenomen.
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/Ook-in-Nederland-vindt-ontbossing-plaats.htm
De rekenmethode van SBB gaat uit van bijgroei. Zij tellen elke twijg in het bos die een millimeter groeit mee als toename bos. Puur hypothetisch want de groei van bomen is afhankelijk van allerlei factoren zoals neerslag en zon en dat kun je niet vooraf allemaal weten. Dat oude bomen nog weinig functioneel zouden zijn is onlangs ontkracht door een onderzoek van de universiteit in Hamburg. https://www.scientias.nl/oude-bomen-gaan-pensioen/

Bos blijft bos
Een volwaardig bos is een uitgebalanceerd ecosysteem van bomen met een diverse leeftijdsopbouw. Oude bomen en ook  dode bomen bieden een biotoop aan planten en insecten, nestruimte voor vogels en zoogdieren en zijn prachtige landschapselementen. Deze bossen worden door SBB omgevormd naar productiebossen waar bomen nauwelijks ouder worden dan 80 jaren en  waar het bos doorsneden wordt met 4 meter brede uitkappaden. Bos wordt boomplantage.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/bomen-worden-nog-te-snel-gekapt-kapitaalvernietiging-vindt-taxateur-joost/?fbclid=IwAR0J4UDc3IQHu1gQgKkb6TUbZpjzmMx4zl9-ag6sEX9_qN0z0s2w7RcwW7o

De bomen zijn in slechte conditie en vormen een gevaar voor de veiligheid
Bomen vallen niet zo snel om en takken vallen vooral bij harde wind. Te vaak wordt dit argument van stal gehaald om boomkap te rechtvaardigen. Langs wegen moeten ze wel gesnoeid worden en dat kost geld. SBB zag er trouwens geen bezwaar in om particulieren tegen betaling zelf bomen te laten omzagen met een dodelijk ongeval tot gevolg. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2017/01/12/staatsbosbeheer-stopt-voorlopig-particuliere-bomenkap

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als houtleverancier om bossen in andere landen te sparen waar men niet duurzaam omgaat met houtoogst
Nederland is één van de dunstbeboste landen van Europa. Staatsbosbeheer beweert dat zij duurzaam werken volgens het FSC keurmerk maar oprichter Greenpeace heeft zich terug getrokken. Zij hebben vastgesteld dat het FSC zich richt op commerciële bosexploitatie en niet genoeg garantie biedt op bescherming van bossen.
https://nos.nl/artikel/2224631-greenpeace-trekt-zich-terug-uit-fsc-keurmerk.html
Met de huidige houtoogst van 350.000 kuub per jaar, een bevolking van 17 miljoen en een gebruik van 1 kuub per inwoner per jaar voorziet SBB slechts in zo’n 2% van de Nederlandse houtvraag. Waanzin om onze laatste bossen daar voor op te offeren.

Door aanlevering van biomassa leveren wij een  CO2 neutrale brandstof
Dat bomen CO2 vastleggen in hun hout en dat weer afgeven bij vertering is een feit. Maar de grote schaal waarop hout nu verbrand wordt zorgt voor een snelle toename van CO2 in de atmosfeer. Een nieuwe boom heeft immers weer tientallen jaren nodig om te groeien om weer dezelfde hoeveelheid CO2 vast te leggen. Ook alle transportbewegingen om deze biomassa te vervoeren worden niet meegerekend. Bovendien zien wij steeds vaker dat niet alleen snoeihout maar hele bomen versnipperd worden als biobrandstof.
https://www.luchtfonds.nl/biomassa/een-peperduur-sprookje-uit-brussel-biomassa-wordt-ten-onrechte-als-duurzaam-beoordeeld/ 

Er wordt al jaren ongeveer dezelfde hoeveelheid hout geoogst
Sinds 2013 heeft Staatsbosbeheer volgens eigen cijfers de houtoogst van 310.000 m3 per jaar opgevoerd naar 350.000 m3. Staatsbosbeheer timmert flink aan de weg met hun keurmerk Hollands Hout. Bomen worden voortijdig gekapt omdat de houtindustrie beter bomen met een diameter tot 60 cm kan verwerken.
https://www.grondbezit.nl/oogst-uit-bos-en-boomgaard.html.
Er wordt sinds 2016 subsidie gegeven op biomassa omdat dat de CO2 uitstoot zou reduceren. Er is dus een financiële prikkel om biomassa te leveren. De biomassaoogst wordt niet meegeteld met de houtoogstcijfers maar is momenteel jaarlijks zo’n 50.000 ton.
Bij een stemming op 8 december 2016 was er een meerderheid in de Tweede Kamer van mening dat subsidie op biomassa direct gestopt moest worden. Dit is door het kabinet terzijde geschoven.
http://nos.nl/artikel/2147207-subsidie-op-biomassa-per-direct-stoppen-zegt-tweede-kamer.html
.
Staatsbosbeheer verplicht zich als leverancier van Biowarmtecentrale De Purmer en 100% aandeelhouder van Energiehout BV tot een constante aanlevering van houtsnippers. Staatsbosbeheer beweert uitsluitend tak- en tophout te gebruiken maar daaronder verstaan zij ook bomen met een diameter tot 36 cm. Bij kaalkap worden de beste bomen als stamhout verkocht en de takken, dunne en scheve bomen kunnen gesubsidieerd in de houtverpulveraar.

Wij beschermen de natuur
Volgens SBB zou 1/3 van hun areaal moeten bestaan uit beschermde bossen maar niemand weet waar die bossen zijn. Wel zijn er Natura2000 gebieden waar bomen gekapt worden voor wensnatuur. Er wordt gezegd dat dit moet van  Europa en van de politiek maar dat is nergens terug te vinden. SBB maakt zijn eigen beleid. Het subsidiestelsel lijkt daarbij leidend te zijn want de zwaar  gesubsidieerde landschappen zoals duin, heide en nat schraalland worden overal gecreëerd ten koste van laag gesubsidieerd bos. https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2018/10/Subsidietarieven-SNL-beheerjaar-2019-TOTAAL-natuurtypen-toeslagen-landschapstypen-natuur-monitoring.pdf
In het programma Binnenstebuiten wordt een zogenaamd geheim natuurbos gepresenteerd.
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/het-geheime-bos-in-drenthe-0
Maar in ditzelfde bos wordt wel een Challenge run gehouden. Dus weer vooral Beleven in plaats van Beschermen. https://www.youtube.com/watch?v=Hs5uE_hfCf0