Duinvallei Watergat bedreigt door 133 Villa’s

  • October 25, 2020
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Betrokken bewoners in Westland, Natuurlijk Delfland en partners

constateren

In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt een prachtig stukje natuur, duinvallei het Watergat. Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voor efficiënte tuinbouw. De strook land vormt een natuurlijke buffer voor het ernaast gelegen kwetsbare duingebied, dat op basis van Europese en landelijke richtlijnen is aangewezen als een Natura-2000 gebied. De gemeente Westland wil hier 133 dure villa’s tot 1,5 miljoen euro op bouwen.

  • de stikstofnormering maakt de bouw direct naast het Natura2000-gebied Solleveld al niet mogelijk.
  • de natuurwaarden komen in de knel: de rugstreeppad zit hier in flinke aantallen; lepelaars, grote zilverreigers, scholeksters en kieviten foerageren hier.
  • Uit een enquête van de gemeente Westland bleek dat slechts 6% voorstander is voor bouw in het buitengebied. Er is geen behoefte aan luxewoningen.
  • Er is behoefte aan groen.
  • Teken de petitie  https://petities.nl/petitions/behoud-duinvallei-watergat?locale=nl