Deelnemers LNBBB

Actiegroep Het Bos de Klos Helenaveen/ GriendtsveenActiegroep Red Ons Bos Nijmegen/ Groesbeek
Belangengroep Amelisweerd Niet Geasfalteerd
Bomen Brigade Boxtel
Bomenclub Nederland
Bomenstichting Achterhoek
Bomenstichting Den Haag
Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg
De Rechtmakers
Landelijk Meldpunt Bomenkap
Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant
Partij voor de Bomen op Texel
Platform Duurzame en Solidaire Economie
Platform GROEN!natuurlijk
Stichting Amsterdam Fossielvrij
Stichting ter Behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied
Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water
Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen
Stichting Bomenridders Groningen en Ommelanden
Stichting Bomenridders Leeuwarden
Stichting Bomenridders Rotterdam
Stichting Bossche Milieugroep
Stichting Boom en Bosch

Stichting Boombehoud Vlaardingen
Stichting De Woudreus Drenthe
Stichting Groen in Amersfoort
Stichting Haarlemse Bomenridders
Stichting Kritisch Bosbeheer Dieren
Stichting Laat Mij Staan
Stichting Levensbomenbosch
Stichting Leven met de Aarde
Stichting Mooi Groenlo
Stichting Natuurbehoud
Stichting Natuurbelang Nederland
Stichting Natuurlijk Achterhoek
Stichting NatuurvanVroeger NU (Centrum voor Historisch Landschap & Natuur),
Stichting Vrienden van het Beusebos

Stichting Sparrenrijk
Stichting Tuin van Zeeland
Stichting Vrienden van de Bisonbaai
Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling
Werkgroep Behoud Bomen Arnhem
Werkgroep Bomen Groningen
Werkgroep Grenzeloos Groen Groningen
Werkgroep Licht op Groen Oude IJsselstreek
Werkgroep Stop Bomenkap Noord-Hollands Duinreservaat
Werkgroep Transitie Boxtel
Werkgroep Voetafdruk Nederland