De PR-machine van Staatsbosbeheer

Opboksen tegen het budget van de P.R. machine die Staatsbosbeheer heet

Ons grote probleem is dat wij niet kunnen doordringen door de macht die Staatsbosbeheer “overal” lijkt te hebben. Hun krachtige P.R. machine kan tijd, plaats en mensen kopen waar wij niet aan kunnen tippen.

Ook het oude vertrouwen in Staatsbosbeheer, hun goede naam uit het verleden, kom je tegen in natuurprogramma’s zoals Vroege Vogels en Binnenste Buiten, waar SBB als “redder van de natuur” steeds weer een geweldig succes voorschotelt van haar tuinieren in de “wilde natuur” van Nederland. Maar SBB gebruikt deze programma’s wel degelijk om haar visie op natuur dogmatisch neer te zetten. Zo slaakt Boswachter en glossy girl Marieke (prima meid overigens) een gilletje van verrukking als ze zand ziet en kijkt misprijzend naar “die dennen” die zo ontzettend in de weg staan. Zelfs zittend op je eigen bank zittend voor de t.v. word je geframed door Staatsbosbeheer die stelt dat “die dennen weg moeten”.

SBB weet zijn verhalen steeds maar weer aan te passen, naar gelang de kritiek die vanuit de burgerij geuit wordt. Dit gebeurt zelfs ook als bewijs geleverd wordt dat hun wensnatuur op een bepaalde plek niet is uitgekomen. Er wordt altijd een handige draai aan gegeven. Ze schromen ook niet om met een grote verscheidenheid aan versies naar buiten te treden en daar te pas en te onpas tussen te switchen.

Lokale nieuwsbladen, middenstand, overal heeft SBB zijn tentakels. Nieuwsbladen die elke week weer een geweldig succesnummer van SBB melden. Maar als burgerorganisatie krijg je amper je ingezonden stukken geplaatst.

SBB heeft een eigen gesloten lobby circuit. Ze zijn beschermd en voelen zich beschermd. Maar zoals Eberhard van der Laan reeds heeft gezegd: De partijpolitiek is aan het einde van zijn levenscyclus gekomen (-) de burger haakt af!