De controverse

Controverse tussen N2000, klimaatakkoord en het klimaatbeleid

De grote controverse!
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid

Via deze link van de rijksoverheid kom je via “Nationale adaptiestrategie 2016” bij “uitvoeringsprogramma van de NAS”. Daar vind je vanaf pagina 30 de “Bollenschema’s”. Binnen deze schema’s staan de gevolgen voor de klimaatveranderingen. Wat er gebeurt bij “Droogte”, “Warmer”, “Natter” en “Stijgende Zeespiegel”.

In alle gevallen is er sprake van verandering binnen de ecosystemen, een verschuiving van “soorten” en een “verlies aan soorten en habitats”.
Als men dit zo goed weet voor de toekomst en hier nu al rekening mee houdt, waarom is het dan in hemelsnaam nog nodig om zeer gevoelige natuur en soorten terug te brengen die door de huidige omstandigheden zijn verdwenen terwijl er in de toekomst soorten en ook waarschijnlijk de teruggehaalde soorten gaan verdwijnen?
Dit valt niet te rijmen!
En voor die soorten uit de vorige eeuw, die dus hoe dan ook gedoemd zijn om te verdwijnen, moeten de bossen worden gekapt. En die bomen hebben we zo keihard nodig om onze planeet leefbaar te houden!
Ook dit valt niet te rijmen!