De Borkeld bosomvorming naar heide door SBB

  • July 19, 2020
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

De foto’s zijn gemaakt in het natuurreservaat de Borkeld bij Markelo. Het reservaat is in beheer bij Staatsbosbeheer. Het terrein betreft de voormalige camping de Hoch, een terrein binnen het reservaat. Men begon met het weghalen van alle exoten, slopen van gebouwen en andere achtergebleven spullen die niet in een natuurterrein thuis horen. Dat leverde al wel mooie resultaten, maar een paar jaar daarna verscheen ineens het plan dat men in het reservaat grootschalig ging kappen “om bos om te vormen naar heide”. Het project waar nu inmiddels zo veel gebruik van wordt gemaakt als excuusreden om zoveel hout op een industriële manier te oogsten. Veel takhout bleef echter achter en de bodem was nog veel te verrijkt. Men heeft kleinschalig nog wat afgeplagd, maar als er ook maar 1 boom blijft staan dan krijg je zaadval. En dat gebeurde… vervolgens heeft men nog wat geprobeerd te klepelen maar dat levert bonsaiberkjes op. Daarnaast heeft men voor begrazing gekozen met herefordkoeien. Dit alles maakt ons duidelijk dat grootschalige heide totaal niet haalbaar is en dat dat argument destijds ronduit grote flauwe kul was. Het ging echt alleen om de houtoogst, maar er moest een smoes naar het publiek omdat men donders goed weet dat zelfs mensen zonder kijk op natuur dat landschap zal zien als een gebied waar een oorlog heeft gewoed.

Foto’s 10 jaar na “omvorming”

10 jaar na bosomvorming