Brief “Stop kap natuurgebied”

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

In maart 2020 stuurden wij deze brief aan alle Tweede Kamerleden:

Oude bossen ernstig in gevaar door Natura2000 interpretatie

Geacht Tweede Kamerlid,

De minister heeft teveel haast gehad om de bossenstrategie naar buiten te brengen. Het betreft niet eens een volwaardig afgeronde versie, maar slechts een eerste aanzet, je zou kunnen spreken over een conceptfase. Toch heeft zij gemeend hierdoor vast een voorschot te kunnen nemen uit naam van deze Bossenstrategie, en vast te verkondigen dat “natuurherstelmaatregelen in natuurgebieden met voorrang worden uitgevoerd”.

Door haar ongeduld gaan er door haar toedoen duizenden oude bomen in bossen tegen de vlakte, terwijl Nederland snakt naar oude bossen. Zij zijn dragers van een belangrijk ecosysteem. Het kan niet bestaan dat het besluit van de minister op ecologische gronden is genomen. Als de minister de biodiversiteit werkelijk zo belangrijk vindt, dan had zij voorzichtiger te werk gegaan en de gehele inventarisatie van de bossenstrategie afgewacht. Welk belang zwaarder heeft gewogen is wellicht iets dat u kunt uitzoeken.

Van groot belang is dat er een pas op de plaatst wordt gemaakt, dus een stop op Bomenkap wordt afgekondigd ten behoeve van “herstelmaatregelen” in natuurgebieden

De grootste misleiding: “we hebben afspraken gemaakt, we dragen verantwoording en het moet van Europa”

Waar Natura 2000 heel duidelijk en zeer beslist over is namelijk “het beschermen van de aanwezige, huidige habitats”, regeert echter de vrije interpretatie van de hogere-en lagere overheden en natuurbeheerders die zij aan de “herstelmaatregelen” geven.

Natuurhersteldoelen en bescherming habitats van de huidige natuur (een eis van Natura 2000) wordt op een verwarrende manier dwars door elkaar heen gebruikt. In de interpretatie moeten de juiste en concrete keuzes worden gemaakt conform Natura 2000. Dat is nu niet het geval.

De richtlijnen van N2000 zijn niet achterhaald omdat zij in principe bescherming van de huidige habitats voorschrijft. Maar de Nederlandse toevoegingen die via de EHS en de NNN bovenop Natura 2000 gezet zijn, zijn wel degelijk achterhaald. Zij nemen niets mee van de huidige veranderde maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de klimaatveranderingen, stikstofoverschot, teveel CO2, teveel fijnstof en vervuilde lucht.

Bovendien zijn de Nederlandse doelen strijdig met de belangen van Natura2000 omdat door deze doelen gezonde natuur wordt vernietigd! Dat is nou juist wat Natura 2000 wilde voorkomen. Het is dus van het grootste belang dat Natura 2000 grondig geëvalueerd wordt niet alleen op de juiste interpretatie, maar ook of het in deze tijd nog passend is. En passant: natuur ontwikkelt zich naar de toekomst, niet naar het verleden.

Nu wordt er met een tunnelvisie gekeken naar een wenshabitat die in een ver verleden kon bestaan in de toenmalige stikstof huishouding. Maar dat was in een tijd dat we nog met de paardentram reden, 6 miljoen inwoners hadden (nu 17 miljoen)  en 31.000 auto’s (nu 8 miljoen) en er geen 1100 vluchten vanaf Schiphol plaatsvonden.

Om nu in natuurgebieden bomen te kappen voor kale, schrale landschappen omdat er misschien over 50 jaar iets “moois voor terugkomt”, dat is toch geen aanvaardbaar risico? We hebben nauwelijks een idee wat het klimaat gaat doen, meer regen in korte tijd, meer hitte en droogte. Veel wind en storm die uitdrogend werkt op open terreinen (erosie). We kunnen amper koffiedik kijken voor de komende tien jaar en dan willen natuurbeheerders een wensbestelling doen die over 50 jaar pas zijn beslag krijgt? Terwijl we nu al weten, dat aan heel veel condities die hiervoor nodig zijn, niet wordt voldaan. Weinig reëel toch?