Wat deskundigen ervan vinden

Het huidige natuurbeleid is de reden dat het slecht gaat met de natuur

Klimaat is het slappe excuus dat wordt gebruikt voor de huidige staat van onze bossen.

Wij, het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (LNBBB), willen dat de adviezen van de huidige adviseurs van de Minister op de “juiste waarde” worden geschat. Dit zijn namelijk dezelfde adviserende terreinbeheerders die voor de huidige problemen van ontbossing hebben gezorgd. Zij zijn niet onafhankelijk te noemen en er speelt ons inziens teveel eigen financieel belang mee.

In de Bossenstrategie ontbreekt het aan bosbouwkennis en dat is toch op zijn minst een cruciaal onderdeel om bossen voor nu en de toekomst te behouden.

Het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming schaart zich achter de gerenommeerde bosbouwers die ons land rijk is en die wegens hun pensionering en daarmee gepaard gaande onafhankelijkheid geen dubbele agenda hebben en vrij kunnen spreken!

Frits van Beusekom oud directeur van SBB,  bekend door zijn zware kritiek op de houtkap van SBB.  https://www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/lokaal/174091/zware-kritiek-van-oud-directeur-staatsbosbeheer-op-houtkap-545338

Hij is tegenstander van de 0,5 hectare “gestandaardiseerde kaalkap” en heeft de Minister verzocht dit te herroepen. Tot nu toe zonder resultaat. Frits heeft inmiddels binnen zijn kring “Natuuralert” opgericht met als doel “onafhankelijke pleitbezorger van de Nederlandse Natuur te zijn”. De site van de stichting van Frits: http://www.natuuralertnederland.nl/#

Jaap Kuper oud-rentmeester van Kroondomein het Loo noemt het huidige natuurbeleid “akkerbouw met bomen”, “de ambities voor biodiversiteitsherstel, COopslag en Klimaatrobuustheid zijn verder weg dan ooit”. Hij is tegenstander van de 0,5 hectare kaalkap die door Minister Schouten is geautoriseerd. In een artikel van magazine Nieuwe Veluwe is Jaap zijn opinie stuk “Bosbeleid in houtgreep” te lezen. Voor meer ga naar www.gaw.nl

Jacob Vis oud-boswachter bij SBB kan zich niet voorstellen dat “zijn” SBB oorzaak is van de huidige kaalkap acties in de Nederlandse bossen. Jacob is zo betrokken bij de natuur en bij ons Landelijk Netwerk maar ook de Schoorlse bossen dat hij speciaal voor de dennenbossen in Nederland een treffend essay heeft geschrevende wortels van het vak. De ernst van de situatie van onze natuur en het huidige desastreuze beleid kan u niet ontgaan.

Dr. Eef Arnolds voormalig hoofddocent Bosecologie aan de toenmalige Universiteit Wageningen (met als specialisme mycologie en voormalig directeur van het Biologisch Station van de UW te Wijster),  laat weinig heel van het rapport Revitalisering Nederlandse bossen.  In een helder geschreven rapport komt hij tot zijn eindconclusie, waar ons Landelijk Netwerk zich helemaal bij aansluit, die luidt:  “Het rapport is geschreven vanuit één bepaalde bosideologie met dubieuze uitgangspunten, hypotheses en doelen. Het is gebaseerd op selectieve onderzoekresultaten en bevat veel aanvechtbare waardeoordelen, onzorgvuldigheden en tegenstrijdigheden.” Zie voor het hele rapport Kanttekeningen bij het rapport Revitalisering NL bossen door Eef Arnolds

Leffert Oldenkamp oud-regiohoofd bij SBB. Met een grote en lange staat van dienst in o.a. Canada, Indonesië, Tsjechië, Scandinavië en Duitsland is hij in verschillende perioden verantwoordelijk geweest voor het beheer van de terreinen van Staatsbosbeheer in Gelderland. Eerst als houtvester c.q. rentmeester, later als regiohoofd van SBB. Hij bepleit al jarenlang een ander bosbeleid: “Voor een goede bossenstrategie is een grondige bosinventarisatie  nodig waarop een strategie kan worden geënt. Er is nu geen referentie in de vorm van een analyse van de huidige toestand van onze bossen (oppervlakte, samenstelling, groeivermogen, houtvoorraad en aanwas, stadia van ecologische ontwikkelingen, kwaliteit verjonging, vermogen van bossen om goed groeiend oud te kunnen worden etc.). Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de groeidynamiek van bossen in relatie tot dunning en verjonging.” (Meerdere punten van Leffert zullen nog door ons worden geplaatst.)

Leffert heeft vele columns op zijn naam staan, lees bijvoorbeeld het artikel in Houtwereld, jaargang 73 van 17 april 2020 nr. 5 “ bosverzorging ongeschikt voor toenemende vraag naar kwaliteitshout “, (foto Leffert genomen door Louis Fraanje.)

Het Landelijk Netwerk Bossen en Bomenbescherming wil dat er serieus wordt geluisterd naar deze niet economisch gestuurde visie van deze bosdeskundigen! Zij hebben alle een ruime en breed georiënteerde ervaring en in dit geval speelt hun leeftijd hierin een grote positieve rol.  Zij stonden namelijk vaak al aan de wieg van een te ontwikkelen bos, maar ook bij het eindresultaat, vele decennia later. Het is voor hen dus niet een hypothese hoe bos zich ontwikkelt, zij baseren hun kennis op keiharde feiten!

Referentie: bosbeheer