Bossenstrategie op drijfzand

 • December 6, 2020
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Sneak preview Rob Messelink, projectmanagers bossenstrategie  aan de beheerders op 25 september jl.

Ambitieuze plannen, grootse kreten, enorme bosuitbreidingen voor de (verre) toekomst, geweldig toch?

Totdat je elke zin tot je door laat dringen en maar één conclusie kunt trekken. De Bossenstrategie is gebouwd op drijfzand en neemt een veel te groot voorschot op iets dat misschien ooit, of misschien nooit gerealiseerd kan of zal worden.

Voor de toekomst bos, ja dat misschien wel, maar wij dan? Onze bossen die wij NU nodig hebben, worden NU gekapt!

In het filmpje op You Tube van deze presentatie, (dat na onze mailing aan de Cie leden LNV van de Tweede Kamer, is verwijderd) kon je in 17 minuten horen en zien dat er 11 keer naar voren komt dat er geen geld is en eigenlijk ook nog geen grond (zie hieronder op een rij). Stop de Bossenstrategie!

Want wat is er nou concreet? (letterlijke tekst gebruikt uit de presentatie):s.

 • Dat er geen geld beschikbaar is voor de plannen in de Bossenstrategie!
 • Dat het zoeken naar geld ook een grote uitdaging is
 • Nadrukkelijk gezegd wordt dat het niet zo is dat “we morgen allerlei Plannen kunnen gaan uitvoeren, omdat er al geld beschikbaar is”
 • Dat vitaal bos echt een grote opgave is, die begint nu pas eigenlijk in beeld te komen en qua financiering dat een moeilijk punt is.
 • Het gaat over de periode tot 2050 als je al die maatregelen zou willen uitvoeren  is daar fors geld voor nodig.
 • Geld zoeken in programma natuur en in corona tijd wordt een uitdaging een deel kan worden gezocht via bijvoorbeeld koolstofcertificaten. Er komt een markt om koolstofcertificaten dat is ook iets wat in ontwikkeling is. We zien wel kansen om zeker bij bosuitbreiding maar ook in de kwaliteit van bos  om dat ten dele vanuit de CO2 certificaten te  financieren.
 • Een deel gaan we ook agenderen binnen het programma natuur het wordt daarin zoeken en afwegen ten opzichte van andere doelen dat geld wat in dat programma natuur zit zal ten dele ook moeten worden ingezet voor de ambities uit de bossenstrategie.
 • In omgevingsvisie voor gemeenten en provincie wordt geregeld dat bosuitbreiding wordt gekoppeld aan woningbouw. We willen een stimulans geven aan allerlei boomplant acties die er zijn in het hele land en ook aan de nationale boomfeestdag. Daar gaan we ook op zoek naar financiering
 • Dus de Nationale Bossenstrategie blijft toch een beetje op hoofdlijnen, schept ook condities, we gaan op zoek naar financiering en de provinciale  strategie is als het goed is een uitwerking van de landelijke strategie.
 • Windbossen, dus op het moment dat we bijvoorbeeld nieuwe windparken gaan realiseren zou  je misschien via een deel van de opbrengst ook bosuitbreiding realiseren. Dus het wordt echt op zoek naar dit soort functie combinaties om dit voor elkaar te kunnen krijgen
 • Zaak de komende decennia in Nederland op zoek te gaan naar meervoudige ruimte. Bosuitbreiding koppelen aan transitie van het landelijk gebied. De budgetten in Nederland worden nog steeds sectoraal gestuurd, dus dat is  een zoektocht naar geld  om daar integratie in aan te brengen.
 • Agroforestry:  Er gaat een ambitie rond van 25.000 hectare op lange termijn maar dat is ook zo’n ontwikkeling die helemaal aan het begin staat.