Bossenstrategie hanteert onjuiste cijfers

  • January 27, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

In ‘Bos van de toekomst’ is sprake van ‘volledige compensatie’ van de oppervlakte die is ontbost ten behoeve van open natuur in het kader van Natura2000. Er wordt een oppervlakte van 3400 hectare genoemd, maar in werkelijkheid is vanaf 2013 ruim 11.100 hectare ontbost. De term ‘compensatie’ is niet terecht omdat pas aangelegde bossen nooit gekapte bossen van 50-100 jaar oud kunnen vervangen. Daarom wordt door ons als aanvullende compensatie voorgesteld om 11.100 hectare bestaand ouder bos de bestemming bosreservaat te geven en boskap in het kader van Natura2000 op te schorten tot een evaluatie van uitgevoerde en geplande ontbossingen.

Bosuitbreiding binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is in ‘Bos van de toekomst’ gepland op voormalige, met fosfaat verzadigde landbouwgronden. Dit levert geen bos op met hoge natuurwaarden.

Dr. E.J.M. Arnolds, voormalig hoofddocent bosecologie aan de Universiteit van Wageningen en voormalig directeur van het Biologisch Station te Wijster.