Boskap een wereldprobleem

Boskap is een wereldprobleem! En Nederland doet mee!

Welk rookgordijn wordt u voor gehouden, hoe zit het ook weer met die “groene” energie.
Omdat er is “afgesproken” om de uitstoot van het verbranden van bomen en takken niet mee te tellen in het hele CO2 verhaal, werd dit om die reden als “neutraal” beschouwd. Dus kon er lustig op los worden verbrand, want het werd toch niet meegeteld. Om houtverbranding te stimuleren (!) werd er ook nog eens subsidie op gegeven. En om vervolgens de hele boel maar een enorme impuls te geven werden de te bouwen biomassacentrales ook gesubsidieerd. Wat waren ze groen bezig! Het grote rookgordijn FSC* deed daar nog een boompje bovenop. De redenering dat als het hout duurzaam beheerd was, maakte dat het helemaal o.k. was om het te verbranden. (Professor Katan van het KNAW roept al jarenlang dat het verbranden van biomassa verkeerd is en het is beschamend hoe deze man soms nog onder vuur ligt. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/23/een-boze-professor-a4017117 )

En natuurlijk was het puur toeval dat in Nederland een ontzettende Bomenkap-koorts ontstond. Burgers zagen hun dierbare bossen voor de bijl gaan, maar zij werden als emotioneel en niet ter zake kundig weg gezet. Want er werd ècht niet meer gekapt en zèker niet voor biomassacentrales, de Minister heeft het zelf gezegd! En zo ging de bomen-en bossenkap onder haar autorisatie gewoon door!

*FSC is echter geen garantie voor duurzaam bosbeheer EN het is geen enkele garantie voor behoud van het bos. Zie ook: https://fsc-watch.com/tag/artedocumentary/ De European Academies Science Advisory Council (EASAC) zegt over FSC: “Ten eerste is het bezwaar hiervan dat ieder land het mag moduleren naar zijn eigen wetten, dus er is geen Internationale garantie op behoud biodiversiteit”. “Some countries apply specific forest certification schemes (FSC, PEFC) to improve biodiversity conservation in production forests. However, such measures, while avoiding complete loss of features important for biodiversity, can only moderate the harmful impacts of forestry on biodiversity and not enhance biodiversity. Certification is not therefore sufficient to significantly improve the conservation status in managed forests.” FSC staat zelfs gebruik van Roundup en glyfosaat toe en handelt daarmee in strijd met de eigen principes: https://t.co/oKu5F7MCmP

Terug naar de berekening van CO2 uitstoot en opname.
Voor elk gek idee zijn wel medestanders te vinden. Als je op papier je boekhouding maar in orde hebt, dan is het goed. En als je minister Wiebes zo vol overtuiging hoort verdedigen dat 1+1 toch echt nul is, wie ben jij dan om er wat van te zeggen. Dus vonden VVD, D’66, PvdA, het CDA, de CU en Groen Links het allemaal een reuze goed idee om hout te stoken voor groene energie en zo komen er over de oceaan met allerlei vervuilende transporten houtpellets om hier in de biomassacentrale te verdwijnen. Nog een leuke rekensom. Omdat het hout niet uit ons land komt, wordt de uitstoot hier ook niet meegeteld! Je gooit je vuilnis gewoon over de schutting naar de buren!

Het is even afwachten wat er gaat gebeuren als Biomassacentrales geen subsidie meer krijgen (voor dit jaar heeft het kabinet daar 11,4 miljard euro voor uitgetrokken). Als deze bron van energie wegvalt, dan valt er een heel kaartenhuis om. Want hoe komen we van het gas af, en moeten we eigenlijk wel van het gas af? Gas is vele malen schoner dan Biomassa verstoken. Om van het gas af te kunnen moeten er nog meer windmolenparken, “XL” windturbines en zonneparken geplaatst worden. Die worden op vervuilende wijze voor milieu en mens geproduceerd en hebben een vrij korte levensduur. En moet ons land wel vol gezet worden met windmolenparken, “XL”windturbines en enorme zonneparken? Er is al in de duingebieden gepolst bij de bewoners of het bespreekbaar is dat daar windmolens geplaatst worden! Zonneweiden op het IJsselmeer? Staatsbosbeheer heeft al “open plekken’ gemaakt in bossen om plaats te maken voor een windmolen. De weinige beschikbare grond die Nederland heeft, moet gebruikt worden voor het herplanten van bomen, voor het compenseren van de huidige grootschalige Bossenkap, voor de boeren, voor bewoning, voor windmolens, voor wegen, voor zonneweiden, voor de agrariërs, voor de infrastructuur. Het knelt aan alle kanten!  In deze moderne tijd zijn er wel betere oplossingen te vinden dan molens en panelen. Maar goed, alles begint met een eerste stap en die lijkt nu ook te komen vanuit de regeringspartijen waar stemmen opgaan om houtverbranding (lees: bomenverbranding) niet meer te subsidiëren.  Prof. Dr. Louise Vet heeft een oproep gedaan om per direct te stoppen met subsidie op biomassacentrales en te stoppen met verbranding van hout voor energiedoeleinden, en dan komt er toch weer (eind juni) een rapport uit waarin op bladzijde 31 het volgende staat geschreven:

“Om in deze vraag te kunnen voorzien acht Probos een betere oogst en inzameling nodig (zie onder b). Een financiële ondersteuning kan een prikkel zijn om de oogst in de periode tot 2030 met 25% te verhogen. Gedacht kan worden aan een bonus voor het geoogste hout. Daarnaast: • Meer efficiënt gebruik van hout in particuliere kachels. Ten opzichte van haardstoken met een rendement van 10-15% is het rendement van een moderne houtkachel vele malen hoger (85-90%). • Hout professioneel inzetten. In professionele installaties is het rendement van verbranding hoger. Dat leidt tot meer energieproductie en minder emissies en overlast. • Minder export van shreds door investeringen in Nederlandse houtgestookte installaties voor het verstoken van (hout)shreds.”

Dan vraagt LNBBB zich af onder welke steen deze mensen leven. Hoe kun je dit als “wetenschapper” blijven beweren?

Download ‘Routekaart Internationale Biogrondstoffen’   PDF document | 94 pagina’s | 2,5 MB  Publicatie | 29-06-2020 

Referenties: duurzaam hout, biomassa staatsbosbeheer

Publicatie 29 06 2020 van

  • Dorette Corbey; 
  • Voorzitter Coen de Haas, namens FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie);
  • Kees de Gooijer, namens het TKI-BBE (Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy) en TKI-AgriFood;
  • Peter de Jong, namens Natuur en Milieu;
  • Dirk Siert Schoonman, namens Unie van Waterschappen;
  • Peter-Paul Schouwenberg, namens gebruikers;
  • Henk Wanningen, namens VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren);  klik op tevens hoofd productgroep biomassa SBB
  • Kees van Zelderen, namens LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland),
  • en vertegenwoordigers namens LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).
  • Ida Smit (tot augustus 2019) en Bert van Asselt, beiden RVO (Rijksdienst voor Ondernemers -van Economische Zaken), secretaris.

Wij zijn het oneens met het geschrevene en we hopen u dan ook te overtuigen dat we het niet van dergelijke wetenschappers moeten hebben, maar van het gezonde verstand van de burgers. Ga dus stemmen op 17 maart 2021!