Bolsonaro kapt de longen van de wereld

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Op 31 augustus sturen we deze brief aan de Cie leden LNV van de Tweede Kamer

Bolsonaro kapt de longen van de Wereld! Tijd voor reserve longen? Behoud onze huidige bossen!

 

Geachte Commissieleden,

Hangt onze toekomst af van de economie, of hangt onze toekomst af van leefbaarheid voor de mens? Corona heeft bewezen dat gezonde mensen aan het wiel van de economie staan. Zonder gezonde mensen dus geen vooruitgang.

Het is een al zo lang uitgekauwd verhaal: bossen houden mensen gezond, bossen zijn onmisbaar in het vervullen van vele taken:

  • filtering van fijnstof
  • vasthouden van de bodemstructuur,
  • regulering grondwater,
  • langdurige opname van koolstof (CO2)
  • productie van zuurstof, en zijn daarmee de groene longen van de mens.

Aan het laatste wordt in veel te veel discussies voorbij gegaan.

De tropische regenwouden van de Amazone werden altijd gezien als de longen van de aarde. Die worden in snel tempo gekapt. Als bossen van zo ver weg van invloed zijn op onze zuurstofinname, hoe staat het dan met de directe invloed van bossen op ons eigen land? Overal in Nederland wordt nog steeds gekapt om (gesubsidieerd) natuur om te vormen naar heide en stuifzand, een absoluut niet origineel landschap,  dat bovendien alleen maar kan ontstaan door boskap!

(En waar dat Natura 2000 betreft: NERGENS staat geschreven dat daarvoor bomen gekapt moeten worden!).

Nederland heeft zeer jong bos dat nog decennia lang mee kan. Heel veel bossen verkeren in een zeer gezonde staat met een eigen zeer belangrijke bosecologie. Die bossen zijn keihard nodig voor de zuurstofvoorziening; voor de CO2 opname; voor het welbevinden van de burgers.

Vanuit alle hoeken over de grens komen waarschuwingen dat Nederland moet stoppen met zijn huidige natuurbeleid. Het gaat er inmiddels teveel op lijken dat het belangrijker is om de organisatie Staatsbosbeheer en andere hout producerende partijen overeind te houden, dan om te zorgen voor de kwaliteit van de huidige bossen in Nederland.

Minister Schouten heeft een doemscenario nl. “de Bossenstrategie”, voor het Nederlands bos goedgekeurd. Dit had nooit zover mogen komen. Onbegrijpelijk dat de minister hiermee kaalkap van 0,5ha, met als gevolg grote onomkeerbare schade aan de ecologie, toestaat.

Bovendien is in deze bossenstrategie zelfs nog niet eens voorzien in de grootte van de ruimte die er gegarandeerd moet zijn tussen de te kappen 0,5ha percelen! Dat biedt dan dus de mogelijkheid tot een kaalgekapte lappendeken met strookjes bos er tussen.

Nergens kunnen zowel de minister als haar terreinbeheerders rekenen op draagvlak onder de bevolking. Duizenden burgers ondertekenen petitie na petitie om dit scenario een halt toe te roepen, maar de kap gaat maar door.

https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid

Als burgers voelen wij ons machteloos en niet gehoord! 

Boskap is op dit moment één van de grootste bedreigingen voor onze planeet.

U heeft de macht om een moratorium op boskap te zetten; als het klimaat ook u lief is: doet u dat alstublieft!

Wij hebben u nodig en willen op u, als vertegenwoordiger van onze stem, kunnen rekenen!

Met vriendelijke groet,

Namens het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Joke Volkers, Mieke Vodegel, Marjan Houpt