Blogjes

Duinvallei Watergat bedreigt door 133 Villa’s
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Betrokken bewoners in Westland, Natuurlijk Delfland en partners constateren In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt een prachtig stukje natuur, duinvallei het Watergat. Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voor efficiënte tuinbouw. De strook land vormt een…

Onafhankelijk onderzoek 0,5 hectare kaalkap
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Stichting NatuurAlert is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de effecten van de kaalkapvlaktes die door Minister Schouten in de Bossenstrategie tot standaardbeheer zijn verklaard. De Minister laat de effecten van deze 0,5 ha kaalkap zelf onderzoeken, maar NatuurAlert doet een onafhankelijk tegenonderzoek dat wordt gedaan door gekwalificeerde onderzoekers. Ook andere gerenommeerde bosbouwers zijn tegen deze…

Reeën weten zich geen raad en rennen met hun jongen verdwaasd rond in Willinks Weust.
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

In twee weken tijd is met drie kraanvoertuigen en een harvester hun bos gehalveerd.  “De Oehoe zat een week voor de werkzaamheden nog met zijn hele gezin op de rampplek. De reactie van iemand van de Provincie was: “de jongen moeten al lang weg zijn en zelf een territorium zoeken”. Maar de Oehoe houdt zich…

Hype biodiversiteit: dramatische afname roofvogelbestand!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Als ik (Rob Bijlsma) beheerders iets vertel over roofvogels die lijden onder kap, is de reactie altijd: Wij denken groter, waar gehakt wordt vallen spaanders, we kunnen niet alleen met roofvogels rekening houden! Het interessante is dat ze hetzelfde zeggen tegen mensen die met de kwalijke gevolgen van boskap voor de mossen aankomen, of met…

Participeren Bossenstrategie
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Coen van Dongen van het Red het Helhuizenbos: Als deelnemer aan één van sessies rond de ontwikkeling van de bossenstrategie, ontvang ik het Nieuwsbericht Voortgang Bossenstrategie. In het nieuwsbericht van april 2020 staan heel mooie woorden: de ontvangers van de nieuwsbrief zijn op een of andere manier betrokken bij de bossenstrategie. Die betrokkenheid wordt gewaardeerd, omdat input…

Vechtdal en Salland
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Van Coen van Dongen, website Red Helhuizenbos Zo’n drie weken geleden stond er een artikel op VechtdalCentraal.nl: In de Sahara (Vechtdal) wordt gewerkt aan een evenwichtige balans tussen flora en fauna. Grote machines verwijderen bomen om twee stuifzandgebieden te verbinden. Volgens boswachter Arkes “geen ondoordachte houtkap die schade toebrengt aan het bos en aan het klimaat”. Er ontstaat een aaneengesloten…

Het roer moet om voor de instandhouding van bossen
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Samenvatting  – bron: Eef Arnolds In het rapport worden de huidige bossen in Nederland voorgesteld als niet vitaal, kwetsbaar, niet veerkrachtig, onvoldoende divers en onnatuurlijk. Het bos moet in alle opzichten ‘verbeterd’ worden. Dat doet tekort aan de autonome herstel- en ontwikkelingskracht van de huidige bossen. Dat er momenteel zoveel levenskrachtige bossen in Nederland zijn,…

De Borkeld bosomvorming naar heide door SBB
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

De foto’s zijn gemaakt in het natuurreservaat de Borkeld bij Markelo. Het reservaat is in beheer bij Staatsbosbeheer. Het terrein betreft de voormalige camping de Hoch, een terrein binnen het reservaat. Men begon met het weghalen van alle exoten, slopen van gebouwen en andere achtergebleven spullen die niet in een natuurterrein thuis horen. Dat leverde…