Blogjes

Het roer moet om voor de instandhouding van bossen
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Samenvatting  – bron: Eef Arnolds In het rapport worden de huidige bossen in Nederland voorgesteld als niet vitaal, kwetsbaar, niet veerkrachtig, onvoldoende divers en onnatuurlijk. Het bos moet in alle opzichten ‘verbeterd’ worden. Dat doet tekort aan de autonome herstel- en ontwikkelingskracht van de huidige bossen. Dat er momenteel zoveel levenskrachtige bossen in Nederland zijn,…

De Borkeld bosomvorming naar heide door SBB
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

De foto’s zijn gemaakt in het natuurreservaat de Borkeld bij Markelo. Het reservaat is in beheer bij Staatsbosbeheer. Het terrein betreft de voormalige camping de Hoch, een terrein binnen het reservaat. Men begon met het weghalen van alle exoten, slopen van gebouwen en andere achtergebleven spullen die niet in een natuurterrein thuis horen. Dat leverde…