Blogjes

Participeren Bossenstrategie
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Coen van Dongen van het Red het Helhuizenbos: Als deelnemer aan één van sessies rond de ontwikkeling van de bossenstrategie, ontvang ik het Nieuwsbericht Voortgang Bossenstrategie. In het nieuwsbericht van april 2020 staan heel mooie woorden: de ontvangers van de nieuwsbrief zijn op een of andere manier betrokken bij de bossenstrategie. Die betrokkenheid wordt gewaardeerd, omdat input…

Vechtdal en Salland
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Van Coen van Dongen, website Red Helhuizenbos Zo’n drie weken geleden stond er een artikel op VechtdalCentraal.nl: In de Sahara (Vechtdal) wordt gewerkt aan een evenwichtige balans tussen flora en fauna. Grote machines verwijderen bomen om twee stuifzandgebieden te verbinden. Volgens boswachter Arkes “geen ondoordachte houtkap die schade toebrengt aan het bos en aan het klimaat”. Er ontstaat een aaneengesloten…

Het roer moet om voor de instandhouding van bossen
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Samenvatting  – bron: Eef Arnolds In het rapport worden de huidige bossen in Nederland voorgesteld als niet vitaal, kwetsbaar, niet veerkrachtig, onvoldoende divers en onnatuurlijk. Het bos moet in alle opzichten ‘verbeterd’ worden. Dat doet tekort aan de autonome herstel- en ontwikkelingskracht van de huidige bossen. Dat er momenteel zoveel levenskrachtige bossen in Nederland zijn,…

De Borkeld bosomvorming naar heide door SBB
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

De foto’s zijn gemaakt in het natuurreservaat de Borkeld bij Markelo. Het reservaat is in beheer bij Staatsbosbeheer. Het terrein betreft de voormalige camping de Hoch, een terrein binnen het reservaat. Men begon met het weghalen van alle exoten, slopen van gebouwen en andere achtergebleven spullen die niet in een natuurterrein thuis horen. Dat leverde…