Blogjes

SBB houdt onwaarheid in stand
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Bleker, Boskap en Staatsbosbeheer  Al lange tijd gaat incorrecte informatie over Staatsbosbeheer (SBB) rond. Volgens deze mythe zou het zo zijn dat vanwege het beleid van Bleker SBB sindsdien gedwongen is meer te kappen als gevolg van geldgebrek. Was dat maar zo. Wanneer was Bleker aan het roer? Korte tijd: van 2010-2012. Volgens deze mythe komt het…

Het is niet waarschijnlijk, dat door Bomenkap gewenste habitattypen terug zullen keren zonder bronmaatregelen.
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Voor u gelezen: Uit de recente rapport  van juni 2020 van het landelijk Natuurpact 2000 , blijkt dat het niet waarschijnlijk is , dat door Bomenkap gewenste habitattypen terug zullen keren zonder bronmaatregelen.  https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-lerende-evaluatie-van-hetnatuurpact-2020-tweede-rapportage-3852.pdf . In dit rapport wordt o.a. geanalyseerd of natuurherstelmaatregelen bijdragen aan de realisatie van de hoofdambitie ‘verbeteren van de biodiversiteit’ .…

Heide en zand alleen ontstaan door menselijk ingrijpen, TOEN en NU!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Openbrief door Henk Rampen, oud directeur Natuur Monumenten Gelderland In het artikel over bomen kappen voor heide in de Stentor van zaterdag 5 december 2020, doet de verantwoordelijke gedeputeerde Ten Bolscher een opmerkelijke uitspraak: Overijssel is rijk aan specifieke natuur die was verbost. Hoezo specifieke natuur? Hoezo verbost? Spontane boomgroei op heide is volstrekt natuurlijk.…

Kappen met kappen
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Leffert Oldenkamp, expert bosbeheer in binnen-en buitenland zegt in een interview met Edwin Timmer (Telegraaf 23 januari jl.) het volgende: “Natura 2000, het netwerk van Europese natuurgebieden, werkt averechts voor goed bosbeheer en biodiversiteit. Die omvorming van bos tot stikstofgevoelige habitats zoals heide heeft zelden te maken met natuurherstel. Men vergeet dat boskap enorme hoeveelheden…

Het gaat niet meer over bossen maar over bomen!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Er is een nieuwe, zeer verontrustende tendens gaande! Minister Schouten hoopt dat bossen zichzelf kunnen terugverdienen door bomen aan te planten in combinatie met windmolens, woningbouw en landbouw (agroferestry). Bomen tussen windmolens: windmolens gaan maar een paar jaar mee. Tegen de tijd dat de bomen eindelijk een beetje boom aan het worden zijn, moet de…

Wel vast bossen kappen, maar voor nieuwe aanplant noch de gronden hebben, noch de financiën.
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Volkskrant, artikel Marc van Dinther, 29 januari 2021 Experts kraken plannen voor nieuw bos van minister Schouten. ‘Al blij als we de helft halen’ “Volgens planning komt er 19 duizend hectare bos buiten het NNN. Daarvoor moet grond worden aangekocht. ‘Dat zal vooral landbouwgrond zijn’, aldus Nyssen. Landbouwgrond in Nederland kost gemiddeld 60 duizend euro per…

Vlakte kap altijd schadelijk
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Stichting NatuurAlert Nederland overhandigde aan de vaste Commissie LNV van de Tweede Kamer het resultaat van een onafhankelijk onderzoek naar vlakte kap. Gezien het feit dat een aantal Provincies al bezig is bosbeleid te formuleren, dat geënt is op het nog niet vastgestelde en in meerdere opzichten omstreden ontwerp Bossenstrategie, willen zij hen informeren over…

Natuurmonumenten geen bos wel bomen
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Tijdens het online symposium over Bosuitbreiding in Nederland, georganiseerd door o.a. Probos  blijkt het meer over bomen te gaan dan over bos. Er zijn geen heldere uitvoeringsplannen en men schept de illusies alsof de doelen van de bossenstrategie worden gehaald. (Zie onze website onder kopje “Overheid” sneak preview Bossenstrategie en 17 minuten 11x). Vooral met…

Onze bossen kappen voor bos van 5000 jaar geleden!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Uit de toelichting in het deelrapport over revitalisering blijkt dat dit alles geschiedt met het doel om het lindewoud in ere te herstellen, een gevarieerd type loofbos dat 5000 jaar geleden wijd verbreid was op de Nederlandse zandgronden. Bovendien is dat productiever bos, bestemd voor een grotere houtoogst. Herstel van dat bos is hooguit lokaal aan…

Bossenstrategie hanteert onjuiste cijfers
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

In ‘Bos van de toekomst’ is sprake van ‘volledige compensatie’ van de oppervlakte die is ontbost ten behoeve van open natuur in het kader van Natura2000. Er wordt een oppervlakte van 3400 hectare genoemd, maar in werkelijkheid is vanaf 2013 ruim 11.100 hectare ontbost. De term ‘compensatie’ is niet terecht omdat pas aangelegde bossen nooit…

Windmolens in trekvogelgebied Wadden
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Groen Links Gedeputeerde Nienke Homan is bereid windmolens te plaatsen in een internationaal erkend trekvogelgebied van de Wadden, de Dollard! Deze Groningse Gedeputeerde kwam al eerder in het nieuws door de vergunning die zij verstrekte voor het bouwen van een biomassacentrale omdat “de vergunningaanvraag volgens de regels was verlopen”. Groen Links heeft als streven “het…

Bossenstrategie op drijfzand
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Sneak preview Rob Messelink, projectmanagers bossenstrategie  aan de beheerders op 25 september jl. Ambitieuze plannen, grootse kreten, enorme bosuitbreidingen voor de (verre) toekomst, geweldig toch? Totdat je elke zin tot je door laat dringen en maar één conclusie kunt trekken. De Bossenstrategie is gebouwd op drijfzand en neemt een veel te groot voorschot op iets…