Blogjes

Het gaat niet meer over bossen maar over bomen!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Er is een nieuwe, zeer verontrustende tendens gaande! Minister Schouten hoopt dat bossen zichzelf kunnen terugverdienen door bomen aan te planten in combinatie met windmolens, woningbouw en landbouw (agroferestry). Bomen tussen windmolens: windmolens gaan maar een paar jaar mee. Tegen de tijd dat de bomen eindelijk een beetje boom aan het worden zijn, moet de…

Wel vast bossen kappen, maar voor nieuwe aanplant noch de gronden hebben, noch de financiën.
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Volkskrant, artikel Marc van Dinther, 29 januari 2021 Experts kraken plannen voor nieuw bos van minister Schouten. ‘Al blij als we de helft halen’ “Volgens planning komt er 19 duizend hectare bos buiten het NNN. Daarvoor moet grond worden aangekocht. ‘Dat zal vooral landbouwgrond zijn’, aldus Nyssen. Landbouwgrond in Nederland kost gemiddeld 60 duizend euro per…

Vlakte kap altijd schadelijk
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Stichting NatuurAlert Nederland overhandigde aan de vaste Commissie LNV van de Tweede Kamer het resultaat van een onafhankelijk onderzoek naar vlakte kap. Gezien het feit dat een aantal Provincies al bezig is bosbeleid te formuleren, dat geënt is op het nog niet vastgestelde en in meerdere opzichten omstreden ontwerp Bossenstrategie, willen zij hen informeren over…

Natuurmonumenten geen bos wel bomen
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Tijdens het online symposium over Bosuitbreiding in Nederland, georganiseerd door o.a. Probos  blijkt het meer over bomen te gaan dan over bos. Er zijn geen heldere uitvoeringsplannen en men schept de illusies alsof de doelen van de bossenstrategie worden gehaald. (Zie onze website onder kopje “Overheid” sneak preview Bossenstrategie en 17 minuten 11x). Vooral met…

Onze bossen kappen voor bos van 5000 jaar geleden!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Uit de toelichting in het deelrapport over revitalisering blijkt dat dit alles geschiedt met het doel om het lindewoud in ere te herstellen, een gevarieerd type loofbos dat 5000 jaar geleden wijd verbreid was op de Nederlandse zandgronden. Bovendien is dat productiever bos, bestemd voor een grotere houtoogst. Herstel van dat bos is hooguit lokaal aan…

Bossenstrategie hanteert onjuiste cijfers
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

In ‘Bos van de toekomst’ is sprake van ‘volledige compensatie’ van de oppervlakte die is ontbost ten behoeve van open natuur in het kader van Natura2000. Er wordt een oppervlakte van 3400 hectare genoemd, maar in werkelijkheid is vanaf 2013 ruim 11.100 hectare ontbost. De term ‘compensatie’ is niet terecht omdat pas aangelegde bossen nooit…

Windmolens in trekvogelgebied Wadden
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Groen Links Gedeputeerde Nienke Homan is bereid windmolens te plaatsen in een internationaal erkend trekvogelgebied van de Wadden, de Dollard! Deze Groningse Gedeputeerde kwam al eerder in het nieuws door de vergunning die zij verstrekte voor het bouwen van een biomassacentrale omdat “de vergunningaanvraag volgens de regels was verlopen”. Groen Links heeft als streven “het…

Bossenstrategie op drijfzand
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Sneak preview Rob Messelink, projectmanagers bossenstrategie  aan de beheerders op 25 september jl. Ambitieuze plannen, grootse kreten, enorme bosuitbreidingen voor de (verre) toekomst, geweldig toch? Totdat je elke zin tot je door laat dringen en maar één conclusie kunt trekken. De Bossenstrategie is gebouwd op drijfzand en neemt een veel te groot voorschot op iets…

Duinvallei Watergat bedreigt door 133 Villa’s
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Betrokken bewoners in Westland, Natuurlijk Delfland en partners constateren In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt een prachtig stukje natuur, duinvallei het Watergat. Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voor efficiënte tuinbouw. De strook land vormt een…

Onafhankelijk onderzoek 0,5 hectare kaalkap
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Stichting NatuurAlert is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de effecten van de kaalkapvlaktes die door Minister Schouten in de Bossenstrategie tot standaardbeheer zijn verklaard. De Minister laat de effecten van deze 0,5 ha kaalkap zelf onderzoeken, maar NatuurAlert doet een onafhankelijk tegenonderzoek dat wordt gedaan door gekwalificeerde onderzoekers. Ook andere gerenommeerde bosbouwers zijn tegen deze…

Reeën weten zich geen raad en rennen met hun jongen verdwaasd rond in Willinks Weust.
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

In twee weken tijd is met drie kraanvoertuigen en een harvester hun bos gehalveerd.  “De Oehoe zat een week voor de werkzaamheden nog met zijn hele gezin op de rampplek. De reactie van iemand van de Provincie was: “de jongen moeten al lang weg zijn en zelf een territorium zoeken”. Maar de Oehoe houdt zich…

Hype biodiversiteit: dramatische afname roofvogelbestand!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Als ik (Rob Bijlsma) beheerders iets vertel over roofvogels die lijden onder kap, is de reactie altijd: Wij denken groter, waar gehakt wordt vallen spaanders, we kunnen niet alleen met roofvogels rekening houden! Het interessante is dat ze hetzelfde zeggen tegen mensen die met de kwalijke gevolgen van boskap voor de mossen aankomen, of met…