Blogjes

Bolsonaro kapt de longen van de wereld
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Op 31 augustus sturen we deze brief aan de Cie leden LNV van de Tweede Kamer Bolsonaro kapt de longen van de Wereld! Tijd voor reserve longen? Behoud onze huidige bossen!   Geachte Commissieleden, Hangt onze toekomst af van de economie, of hangt onze toekomst af van leefbaarheid voor de mens? Corona heeft bewezen dat gezonde mensen…

Minister Schouten brengt onomkeerbare schade
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

In mei 2021 hebben we deze brief gestuurd: Onderwerp: Minister Schouten brengt onomkeerbare schade toe aan Nederlandse bos. Geachte Tweede Kamerleden, Wilt U degene zijn die het omslagpunt maakt voor onze bossen? Stem dan de vlaktekap=kaalkap UIT de Bossenstrategie! ER IS GEEN DRAAGVLAK ONDER DE BEVOLKING VOOR VLAKTEKAP=KAALKAP IN ONZE BOSSEN. KAALKAP BRENGT VERNIETIGING I.P.V.…

Wordt Tweede Kamer weer gepasseerd?
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Deze brief stuurden wij op in april 2021 aan Cie LNV Demissionair Wordt de Tweede Kamer weer gepasseerd met Bossenstrategie? Betreft: Bossenstrategie maakt alles kapot! Geachte Commissieleden, neemt u alstublieft de moeite dit te lezen, wij zijn uw aangever! Ondanks rapporten van gerenommeerde deskundigen dit geen splinter heel laten van de Bossenstrategie blijft Minister Schouten…

Brief “Stop kap natuurgebied”
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

In maart 2020 stuurden wij deze brief aan alle Tweede Kamerleden: Oude bossen ernstig in gevaar door Natura2000 interpretatie Geacht Tweede Kamerlid, De minister heeft teveel haast gehad om de bossenstrategie naar buiten te brengen. Het betreft niet eens een volwaardig afgeronde versie, maar slechts een eerste aanzet, je zou kunnen spreken over een conceptfase.…

Staatsbosbeheer kan het niet waarmaken!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Op het NOS journaal van dinsdag 11 juli jl. en op het RTL 4 journaal kwam Staatsbosbeheer uitgebreid aan het woord. Ook Trouw besteedt er een flink artikel aan. Is dit het antwoord op onze kritische brief die we hebben gestuurd aan Cie LNV en ook op onze facebookpagina’s hebben geplaatst? Voor de argeloze burger…

Nederlandse bossen bedreigd door Staatsbosbeheer
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Een groot deel van onze Nederlandse natuur, 270.000 ha, valt onder het beheer van Staatsbosbeheer. Aangezien de Nederlandse natuur onder druk staat zou je verwachten dat Staatsbosbeheer als publieksrechtelijke organisatie prioriteit geeft aan het beschermen van deze natuur. Dat is ook het beeld dat wordt uitgedragen tijdens t.v. programma’s als Vroege Vogels en Binnenste Buiten.…

NM vindt verdere uitwisseling niet zinvol
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Geachte mevrouw Houpt, Volkers en Vogeler, Met ons schrijven van 30 september j.l. hebben wij – Natuurmonumenten en LandschappenNL – geprobeerd om ons standpunt over verjongingsvlaktes in het bosbeheer zorgvuldig toe te lichten en te onderbouwen. De brief eindigde met een uitnodiging om het door ons beschrevene in een (digitale) bijeenkomst nader toe te lichten…

We nemen geen genoegen met antwoord NM
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

T.a.v: de Besturen van Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen Geachte heren Wams en Bartelink, N.a.v. uw algemene gezamenlijke brief, als reactie op de brieven van de deelnemers aan ons Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming, hierbij het volgende. Allereerst waren deze nagenoeg eensluidende brieven van onze deelnemers gericht aan de besturen van uw organisaties. Echter zien…

Natuurmonumenten wil 0.5 hectare blijven kappen!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

De reactie van NM is teleurstellend. Burgers hebben gehoor gegeven aan onze oproep om een brief te sturen aan NM met de vraag hoe zij staan tegenover de 0.5 hectare vlaktekap, ook wel verjongingskap genoemd, maar niets anders is dan kaalkap. Voor het lezen moet je helaas even een omweg maken. Klik op de kop…

Bossenstrategie de laatste loodjes?
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Spannend, laatste onderhandelingen Bossenstrategie. Kiest Tweede Kamer voor de burgers of laat zij zich weer opzij zetten door Minister Schouten en haar ministerie? Lees hieronder wat Stichting Natuur Alert heeft gestuurd aan de Cie LNV. Overzicht fasen beleidsontwikkeling en parlementaire behandeling. Zet de tissues bij je in de buurt! Notitie Bossenstrategie t.b.v. de Vaste Commissie…

De voorbeeldbrief
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Ontwerpbrief aan de besturen van Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen   Aan het Bestuur van de Vereniging Natuurmonumenten Aan de Besturen van de Provinciale Landschappen (Plaats en datum)   Onderwerp: Uw positiebepaling betr. kaalkap bossen   Geachte Besturen, Hierbij vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. Zoals u bekend heeft de minister van LNV,…

Oproep voor snelle actie om te redden wat er te redden valt
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Nog steeds is de Bossenstrategie van minister Schouten niet door de Tweede Kamer. Deze Bossenstrategie bestaat ECHTER uit overvloedige exploitatie van onze bossen en biedt zéker niet de bescherming die juist nu ernstig nodig is. Door deze Minister is inmiddels onder haar dwingende autorisatie de boskap zelfs in sneltreinvaart toegenomen! De rookgordijnen van herplant, compensatieplant,…