Blogjes

NM vindt verdere uitwisseling niet zinvol
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Geachte mevrouw Houpt, Volkers en Vogeler, Met ons schrijven van 30 september j.l. hebben wij – Natuurmonumenten en LandschappenNL – geprobeerd om ons standpunt over verjongingsvlaktes in het bosbeheer zorgvuldig toe te lichten en te onderbouwen. De brief eindigde met een uitnodiging om het door ons beschrevene in een (digitale) bijeenkomst nader toe te lichten…

We nemen geen genoegen met antwoord NM
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

T.a.v: de Besturen van Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen Geachte heren Wams en Bartelink, N.a.v. uw algemene gezamenlijke brief, als reactie op de brieven van de deelnemers aan ons Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming, hierbij het volgende. Allereerst waren deze nagenoeg eensluidende brieven van onze deelnemers gericht aan de besturen van uw organisaties. Echter zien…

Natuurmonumenten wil 0.5 hectare blijven kappen!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

De reactie van NM is teleurstellend. Burgers hebben gehoor gegeven aan onze oproep om een brief te sturen aan NM met de vraag hoe zij staan tegenover de 0.5 hectare vlaktekap, ook wel verjongingskap genoemd, maar niets anders is dan kaalkap. Voor het lezen moet je helaas even een omweg maken. Klik op de kop…

Bossenstrategie de laatste loodjes?
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Spannend, laatste onderhandelingen Bossenstrategie. Kiest Tweede Kamer voor de burgers of laat zij zich weer opzij zetten door Minister Schouten en haar ministerie? Lees hieronder wat Stichting Natuur Alert heeft gestuurd aan de Cie LNV. Overzicht fasen beleidsontwikkeling en parlementaire behandeling. Zet de tissues bij je in de buurt! Notitie Bossenstrategie t.b.v. de Vaste Commissie…

De voorbeeldbrief
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Ontwerpbrief aan de besturen van Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen   Aan het Bestuur van de Vereniging Natuurmonumenten Aan de Besturen van de Provinciale Landschappen (Plaats en datum)   Onderwerp: Uw positiebepaling betr. kaalkap bossen   Geachte Besturen, Hierbij vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. Zoals u bekend heeft de minister van LNV,…

Oproep voor snelle actie om te redden wat er te redden valt
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Nog steeds is de Bossenstrategie van minister Schouten niet door de Tweede Kamer. Deze Bossenstrategie bestaat ECHTER uit overvloedige exploitatie van onze bossen en biedt zéker niet de bescherming die juist nu ernstig nodig is. Door deze Minister is inmiddels onder haar dwingende autorisatie de boskap zelfs in sneltreinvaart toegenomen! De rookgordijnen van herplant, compensatieplant,…

SBB houdt onwaarheid in stand
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Bleker, Boskap en Staatsbosbeheer  Al lange tijd gaat incorrecte informatie over Staatsbosbeheer (SBB) rond. Volgens deze mythe zou het zo zijn dat vanwege het beleid van Bleker SBB sindsdien gedwongen is meer te kappen als gevolg van geldgebrek. Was dat maar zo. Wanneer was Bleker aan het roer? Korte tijd: van 2010-2012. Volgens deze mythe komt het…

Het is niet waarschijnlijk, dat door Bomenkap gewenste habitattypen terug zullen keren zonder bronmaatregelen.
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Voor u gelezen: Uit de recente rapport  van juni 2020 van het landelijk Natuurpact 2000 , blijkt dat het niet waarschijnlijk is , dat door Bomenkap gewenste habitattypen terug zullen keren zonder bronmaatregelen.  https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-lerende-evaluatie-van-hetnatuurpact-2020-tweede-rapportage-3852.pdf . In dit rapport wordt o.a. geanalyseerd of natuurherstelmaatregelen bijdragen aan de realisatie van de hoofdambitie ‘verbeteren van de biodiversiteit’ .…

Heide en zand alleen ontstaan door menselijk ingrijpen, TOEN en NU!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Openbrief door Henk Rampen, oud directeur Natuur Monumenten Gelderland In het artikel over bomen kappen voor heide in de Stentor van zaterdag 5 december 2020, doet de verantwoordelijke gedeputeerde Ten Bolscher een opmerkelijke uitspraak: Overijssel is rijk aan specifieke natuur die was verbost. Hoezo specifieke natuur? Hoezo verbost? Spontane boomgroei op heide is volstrekt natuurlijk.…

Kappen met kappen
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Leffert Oldenkamp, expert bosbeheer in binnen-en buitenland zegt in een interview met Edwin Timmer (Telegraaf 23 januari jl.) het volgende: “Natura 2000, het netwerk van Europese natuurgebieden, werkt averechts voor goed bosbeheer en biodiversiteit. Die omvorming van bos tot stikstofgevoelige habitats zoals heide heeft zelden te maken met natuurherstel. Men vergeet dat boskap enorme hoeveelheden…

Het gaat niet meer over bossen maar over bomen!
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Er is een nieuwe, zeer verontrustende tendens gaande! Minister Schouten hoopt dat bossen zichzelf kunnen terugverdienen door bomen aan te planten in combinatie met windmolens, woningbouw en landbouw (agroferestry). Bomen tussen windmolens: windmolens gaan maar een paar jaar mee. Tegen de tijd dat de bomen eindelijk een beetje boom aan het worden zijn, moet de…

Wel vast bossen kappen, maar voor nieuwe aanplant noch de gronden hebben, noch de financiën.
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Volkskrant, artikel Marc van Dinther, 29 januari 2021 Experts kraken plannen voor nieuw bos van minister Schouten. ‘Al blij als we de helft halen’ “Volgens planning komt er 19 duizend hectare bos buiten het NNN. Daarvoor moet grond worden aangekocht. ‘Dat zal vooral landbouwgrond zijn’, aldus Nyssen. Landbouwgrond in Nederland kost gemiddeld 60 duizend euro per…