Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

LNBBB

Vanwege de grote ontbossing die plaatsvindt in ons land hebben verschillende bomen- bossen- en natuurorganisaties zich verenigd in het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming.

Initiators van dit netwerk zijn Marjan Houpt van de Bomenstichting Achterhoek, Mieke Vodegel, juriste N2000 van Stichting de Woudreus en Joke Volkers, van Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied. Zij worden geadviseerd door onpartijdige deskundigen. (Biologen, geologen, landschapsecologen, ingenieurs en bosbouwers.)

Dit drietal werkt al vanaf begin 2017 intensief samen in hun strijd tegen de kaplust van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere natuurbeheerders. Vele brieven zijn geschreven en verstuurd naar de Minister, haar Commissieleden, Provinciale Staten, Europees Parlement, Gemeenten e.a. (zie kader contact overheid)

Naar aanleiding van hun petitie voor een beter natuurbeleid  (https://beternatuurbeleid.petities.nl/) hebben diverse radio en televisieprogrammamakers contact met hen gezocht voor meer informatie, zoals Nieuwsuur, Radio 1 Spraakmakers; De Monitor; Trouw; De Volkskrant; Dagblad van het Noorden; RTV Drenthe; Omroep Gelderland, De Gelderlander/ Stentor/ Tubantia.

Uiteindelijk zijn ze daardoor onder de aandacht gekomen van de beleidsmakers van de Bossenstrategie en is er een eerste ontmoeting en overleg geweest op 15 januari 2020 te Doetinchem. Vanwege het Coronavirus heeft het tweede overleg via Skype plaatsgevonden op 1 april 2020. Een volgend overleg is steeds opgeschoven, maar is op 17 juni 2020 toch tot stand gekomen.

Het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming is niet tevreden met de eerste aanzet van de Bossenstrategie zoals die er nu ligt en de schade die deze al heeft berokkend.

referenties: boskap, bomenkap